DEV Community

Cover image for Pardus 21 Üzerinde Zabbix Server Kurulumu
Zeki Ahmet Bayar for Açıklab

Posted on • Updated on

Pardus 21 Üzerinde Zabbix Server Kurulumu

Ön Hazırlıklar

Elinizdeki Pardus 21 sunucusunu bir Zabbix sunucusuna dönüştürmek istiyorsanız, rehberin zorunlu adımlarından olmasa da tavsiyemiz olarak bu adımı tamamlayabilirsiniz.

  1. Sunucu güncelliğinin kontrol edilmesi.

  2. Sunucu IP Adresinin sabitlenmesi.

Zabbix-Debian Deposunun Sisteme Eklenmesi

Güncel Zabbix-Debian deposunu sisteme eklemek için,

$ wget https://repo.zabbix.com/zabbix/5.4/debian/pool/main/z/zabbix-release/zabbix-release_5.4-1+debian10_all.deb
# dpkg -i zabbix-release_5.4-1+debian10_all.deb
# apt update
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

adımları takip edilmelidir.

Gerekli Paketlerin Kurulması

Bir Zabbix sunucusu oluşturmak için gerekli paketlerin aşağıdaki gibi kurulması gerekmektedir.

# apt install zabbix-server-mysql zabbix-frontend-php zabbix-apache-conf zabbix-sql-scripts zabbix-agent mariadb-server mariadb-client
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

Veri Tabanı Kurulumunun Tamamlanması

Mariadb veri tabanının kurulumunu tamamlamak için aşağıdaki komutu sunucuda çalıştırıp, gösterilen adımların uygulanması gerekmektedir.

Bu adımda önemli olan veri tabanı root parolasını kaydetmektir.

mysql_secure_installation
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

image
image

Bu adımı tamamladıktan sonra, veri tabanı servisinin çalışıyor olduğunu kontrol edelim.

systemctl status mariadb.service
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

image

Zabbix Veri Tabanının Oluşturulması

Zabbix Server'a ait veri tabanını oluşturmak için aşağıdaki adımları takip edelim.

$ mysql -uroot -p
$ MariaDB [(none)]> create database zabbix character set utf8 collate utf8_bin;
$ MariaDB [(none)]> create user zabbix@localhost identified by 'password';
$ MariaDB [(none)]> grant all privileges on zabbix.* to zabbix@localhost;
$ MariaDB [(none)]> quit;
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

Veri tabanını oluşturduktan sonra, verileri içe aktaralım. Bu adımda istenen parolanın, veri tabanı oluşturulurken oluşturulan kullanıcının parolası olduğu unutulmamalıdır.

zcat /usr/share/doc/zabbix-sql-scripts/mysql/create.sql.gz | mysql -uzabbix -p zabbix
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

Zabbix'in Konfigüre Edilmesi

Bu adıma kadar eksiksiz gelinen senaryolarda yapılması gereken tek şey DBPassword değişkeninin konfigürasyon dosyasına eklenmesidir. Verilen diğer değişkenlerin de kontrol edilmesi kurulumun doğru tamamlanması için faydalı olacaktır.

# nano  /etc/zabbix/zabbix_server.conf
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

Komutu ile dosyanın içerisine girdikten sonra,

DBName=zabbix
DBUser=zabbix
DBPassword=password
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

değişkenleri varsa kontrol edilmeli, yoksa eklenmelidir.

Servislerin Başlatılması

Zabbix kurulumu ve konfigürasyonu başarı ile tamamlandıktan sonra servisleri başlatıp, her sistem açıldığında kendiliğinden başlamaları için enable edilmesi gerekmektedir.

# systemctl restart zabbix-server zabbix-agent apache2
# systemctl enable zabbix-server zabbix-agent apache2
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

Arayüz Konfigürasyonunun Yapılması

Zabbix'in sunucu tarafındaki işlemleri bittikten sonra, arayüz üzerinden de konfigürasyonlarının tamamlanması gerekmektedir. Bunun için http://serverip/zabbix adresine gidelim.

Adımları sonraki diyerek geçelim.

image

image

Burada veri tabanı parolamızı girelim.

image

image

image

image

image

Finish butonuna tıklayarak kurulumu tamamlayalım. Sonrasında gelen ekranda Zabbix'in varsayılan bilgilerini girerek giriş yapalım.

Kullanıcı adı : Admin
Parola : zabbix

image

Tebrikler ! Zabbix Server, Pardus 21 üzerine başarıyla kuruldu.

image

Top comments (2)

Collapse
 
ghuzz profile image
Ghuzz

Default kurulum dökümanlarında halihazırda çalışan bir sql server olmasını istiyormuş.

Collapse
 
ghuzz profile image
Ghuzz

Burada ki MariaDB kurulumu ne işe yarıyor