DEV Community

Emre Karabulut for Açıklab

Posted on • Updated on

Pardus Kalıcı USB Persistence Kurulumu

Gerekli Yazılımlar

--Gparted (GNU/Linux dağıtımı)
--Gerekli İso Dosyası ( Benim bu çalışmadaki tercihim Pardus 19.2 )
--Flash Bellek (8GB, 16Gb, 32GB)

Daha önce kurulmuş olan bir Pardus makine açılır.

***Bazı komutları yetkili kullanıcı (root) ile bazı komutları ise yetkisiz yani normal kullanıcı adı ile uygulayacağız. Bu anlamda aşamaları dikkatle takip ediniz...

Uçbirim Öykünücüsü (komut ekranı) açılır...(Ctrl+Alt+T)

1 =) Güncel Pardus ISO’su indirilir.

cd ~/Masaüstü
wget http://indir.pardus.org.tr/ISO/Pardus19/Pardus-19.2-XFCE-amd64.iso

Komut Satırından indirmek istemiyorsanız Aşağıdaki linkten indirebilirsiniz...

Pardus 19.2

2 =) Aşağıdaki paketler yüklenir

sudo apt install gparted mbr dosfstools p7zip syslinux 

3 =) Yeni oluşturulacak USB Bellek takılır ve Gparted uygulaması çalıştırılır.

Gparted yok ise;

apt install gparted

Gparted açılır; ( Ben çalışmamı hafızası 16GB olan bir usb üzerinden yaptım.)

Ayrılmamış bölüm olarak çıkan disk üzerinde sağ tıklayarak yeni denilir.

Alt Text

Önümüze çıkan ekranda;
Yeni Boyut (MİB): 2048
Dosya Sistemi: fat32
Etiket adı: XFCE

Alt Text

Ayrılmamış olarak kalan 12,84 GB diskin tekrar üzerine gelinip sağ tıklayarak, Yeni diyoruz ve bu sefer;

Yeni Boyut alanı: .... GB, ( Geriye kalan diskin tamamını seçebiliriz. Yani 13151)
Dosya Sistemi: ext4,
Etiket Adı: persistence

Ayarlarımızı yapıp tekrar kontrol ettikten sonra Ekle diyoruz. Ve ardından Uygula dediğimizde;

Bekleyen işlemlerin uygulanmasını istediğinize emin misiniz? Sorusuna uygula diyoruz ve disk yapılandırılmasının bitmesini bekliyoruz.

Alt Text

Daha sonra oluşturduğumuz 2 GB lık partition üzerinde gelip sağ tıklayıp;
Bayrakları Yöner'e tıklıyoruz ve Seçeneklerden boot olanı seçiyoruz ve kapat diyoruz.

Alt Text

Tüm ayarlamalarımız bittikten sonra Aşağıdaki gibi son halini görmüş oluruz. Daha sonra 4.Madde'den devam ediyorum.

Alt Text

4 =) Yeni oluşturduğumuz USB çıkartılıp tekrar takılır. Otomatik olarak mount etmesi için XFCE ve persistense aygıtlarına 1 er kez tıklanır. (Pasif olarak Masaüstünde ve Aygıtlarda yer alır Flash belleğin içine girildiği an mount işlemi otomatik olarak gerçekleşmiş olur.)

Root yetkisi ile oluşturmuş olduğumuz XFCE dizinine gidilir. (XFCE gözükmüyorsa 4.maddeyi tekrar gözden geçiriniz.)

sudo cd /media/kullaniciadi/XFCE 

ISO dosyası çıkartılır:

İso dosyası neredeyse o yol 7z x / den sonra yazılır.

Örneğin;

7z x /home/kullanıcıadı/İndirilenler/Pardus-19.2-XFCE-amd64.iso

5 =) Gerekli temel ayarlar yapılır.( Root yetkisine gerek yok normal kullanıcı ile yapınız.)

cd /media/kullanıcıadı/XFCE

mv isolinux syslinux
mv syslinux/isolinux.cfg syslinux/syslinux.cfg
mv syslinux/isolinux.bin syslinux/syslinux.bin 
sed -i 's/\(append boot=.*\)$/\1 persistence/' syslinux/live.cfg

6 =) Büyük alana (Persistence) yetkili kullanıcı ile izin verilir.(Root yetkisi ile) (Pardusta kurulu olan kullanıcı için)

sudo chown kullaniciadi /media/kullaniciadi/persistence

7 =) Normal kullanıcı ile aşağıdaki komutlar uygulanır:

cd /media/kullaniciadi/persistence

echo /union>persistence.conf 

8 =) Öncelikle komut satırına fdisk -l diyerek takılı olan USB belleğimizi görüyoruz. (Kendi sistemimde /dev/sdb olarak gözükmekte.)

Alt Text

Daha sonra cd /media/kullanıcıadı/XFCE dizinini altına geliyoruz. Ve aşağıda ki işlemleri yapıyoruz. (bende gözüken sdb sizde sdc olabilir bu alana dikkat ediyoruz.)

sudo /sbin/install-mbr /dev/sdb

sudo LC_CTYPE=C syslinux -i /dev/sdb1 

9 =) USB Bellek unmount edilerek artık kalıcı halde olduğu test edilir.

Bu çalışmamızda kalıcı olarak usb bellek oluşturduk. Live sistemlerin aksine usb yi kalıcı hale getirdik. İstediğiniz yerde işletim sistemini boot ederek açabilir, içine dosya kaydedebilir, hem ev hemde iş yerinizde rahatlıkla kullanabilirsiniz...

İyi Çalışmalar

Açık Kaynak Yazılımları

Top comments (0)