DEV Community

Turan Kılıç for Açıklab

Posted on • Updated on

Smbclient Komutu

Bir Samba dosya sunucusuna bağlanmak için iki farklı yöntem bulunmaktadır. Bunlar:

 • smbclient komutu ile terminalden bağlanmak
 • Dosya sisteminden "smb://dosyasunucusu" şeklinde adres yazarak bağlanmak.

Bu yazımızda samba dosya sunucusuna bağlanmak ve işlemleri terminalden götürmek için smbclient komutunu inceleyeceğiz. Hadi başlayalım :)

Smbclient, FTP bağlantısına benzer bir komut satırı aracıdır. Bu komut sayesinde SMB kaynaklarına erişim sağlanır. Sık kullanılan smbclient komutları aşağıdaki gibidir:

 • SMB paylaşımlarını listelemek:
smbclient -L //sunucu_adı -U kullanıcı
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode
 • SMB paylaşımına bağlanmak: (Şifre girilmesi gerekmektedir.)
smclient //sunucu/paylaşım -U kullanıcı
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode
 • SMB paylaşımına direkt bağlanmak: (Şifre girilmesine gerek kalmaz fakat şifre ekranda gözükür.)
smclient //sunucu/paylaşım -U kullanıcı%parola 
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

Daha özel kullanımlar amaçlı sık kullanılan smbclient flagları aşağıda listelenmiştir:

 • "-L" flagı (--list): Sunucu üzerindeki paylaşımları listelemek için kullanılan flagdır.

 • "-U" flagı (--username[%password]): Bağlanılacak dosya sunucusuna girişte kullanılacak kullanıcı adını (ve isteğe göre şifreyi) belirtmede kullanılan flagdır.

 • "-A" flagı (--authentication-file): Bağlantı kurmak için kullanıcı-şifre bilgisini tutan dosyayı belirtmede kullanılan flagdır. Belirtilecek dosyanın formatı aşağıdaki gibi olmalıdır.

username = <değer>
password = <değer>
domain = <değer>

 • "-B" flagı (--browse): Bu flag sayesinde DNS kullanılarak SMB sunucuları bulunur.

 • "-p" flagı (--port): Kurulacak bağlantının gerçekleşeceği port'un seçilmesinde kullanılır. Bu flag kullanılmazsa, default port olan 139 portu kullanılır.

 • "-I" flagı (--ip-address IP-address): Bağlantı için sunucunun NetBIOS ismini değil de ip adresini vermek için kullanılır.

 • "-k" flagı (--kerberos): Kerberos ile authenticate olmayı denemek için kullanılır.

 • "-d" flagı (--debuglevel): Log dosyalarına daha detaylı bilgi verilmesini sağlayan flagdır. 0-10 arasında bir değer verilebilir.

Ek olarak, smbclient ile farklı şekillerde bağlantı kurulabilmektedir. Bunlar:
1) Sunucunun Netbios ismi ile:

smbclient -L fileserver
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

2) Sunucunun ip adresi ile:

smbclient -L x.x.x.x
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

3) Backslash kullanarak bir paylaşıma doğrudan bağlantı ile:

smbclient \\\\fileserver\\share 
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

4) Bir üstteki seçenek tırnak işareti kullanılarak da gerçekleştirilebilir:

smbclient "\\fileserver\share" 
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

Top comments (0)