DEV Community

Berk Furkan TORAMAN for Açıklab

Posted on

Unutulan Root Şifresini Sıfırlama (Ubuntu)

Bu yazımda şifresini unuttuğumuz ve erişemediğimiz root kullanıcısının veya herhangi bir kullanıcının şifresini bilgisayarı sıfırlamadan ve verileri kaybetmeden nasıl değiştiririz ondan bahsedeceğim.

1. İlk olarak Ubuntuyu 'Recovery Mode' da başlatıyoruz.

Bunun için yapmamız gereken şey bilgisayarı yeniden başlatmak ve açılırken Shift tuşuna arka arkaya basarak Grub ekranına gelmek. Aşağıdaki ekranı gördükten sonra 'e' tuşuna basarak grub panelini açıyoruz.

Image description

2. Grub Ekranında Gerekli Konfigürasyonları Yapıyoruz

İlk olarak şuna benzer bir ekran karşımıza çıkıyor.
Image description


Aşağıda görüldüğü gibi değiştiriyoruz. ro quiet splash $vt_handoff yazan yere rw quiet init=/bin/sh yazıyoruz.
Image description

3. Yaptığımız Değişiklikleri Kaydediyoruz
ctrl-x basarak değişiklikleri kaydedip önyükleme yapıyoruz. Artık Linux çekirdeğine hem okuma hem yazma yetkimiz var.

4. passwd Komutuyla Şifre Değiştirme
Artık passwd username yazarak şifesini unuttuğumuz kullanıcının şifresini değiştirerek hesaba erişim sağlayacağız. Ardından şu komutlarla makineyi yeniden başlatabiliriz.

reboot
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

ya da

shutdown -r now
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

Top comments (0)