DEV Community

Bohdan Pohorilets
Bohdan Pohorilets

Posted on • Originally published at bpohoriletz.github.io on

[UA] Приклад архітектури Модульний Моноліт в Ruby on Rails

Вищезгадана стаття є однією з найкращих, яку я прочитав у минулому році. Я не погоджуюсь з усіма правилами поданими в ній, проте описані ідеїє надзвичайно цікавими (саме після прочитання її я дізнався, що є обмеження на кількість оплесків, які ви можете дати). Я спробував застосувати їх у моєму проекті що був збудований за класичною архітектурою Rails - перебудувати проект було нелегко, протерезультат був безумовно того вартий. Нижче я опишу важливі частини створення локальних gem та engineв проекті, але для TLDR читачів ось єGithub Repo, в файлі seed.rb знаходяться логін і пароль.

Огляд Gem

Локальний gem дозволяє отримати дані про події з Google Calendar

розділення залежностей

Код в локальному gem має внутрішні залежності, проте повністю незалежнийвід проекту в якому використовується. Раніше всі залежності знаходилисьв Gemfile батьківського проекту проте були переміщені в файл *.gemspecвсередині gem.

 # gems/google_calendar/google_calendar.gemspec

 32 spec.add_dependency 'activemodel'
 33 spec.add_dependency 'google-api-client', '~> 0.11'
 34 spec.add_dependency 'ice_cube'
 35 # Development
 36 spec.add_development_dependency 'pry-byebug'
 37 spec.add_development_dependency 'simplecov'
 38 spec.add_development_dependency 'rake'
 39 spec.add_development_dependency 'rspec'
 40 spec.add_development_dependency 'factory_bot'
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

і завантажуються в initializer

 # gems/google_calendar/lib/google_calendar.rb
 1 require 'google/apis/calendar_v3'
 2 require 'google/api_client/client_secrets'
 3
 4 require 'google_calendar/version'
 5 require 'google_calendar/connection'
 6 require 'google_calendar/event'
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

розділення тестів

Всі залежні юніт тести були переміщені з батьківського проекту в папку з локальним gem, їх можна запускати незалежно та ізольовано відбатьківського проекту - перейдіть до папки з gem та запустіть bundle
exec rspec spec/
. Необхідні налаштування показано нижче:

 # gems/google_calendar/spec/spec_helper.rb
 1 require 'simplecov'
 2 SimpleCov.start
 3
 4 require 'google_calendar'
 5 require 'factory_bot'
 6 require 'factories/event_factories'
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

Огляд Engine

Engine надає можливість аутентифікації за допомогою authlogic

розділення залежностей

Процес такий же як і для gems, всі залежності перенесено в файл *.gemspec

 # domains/customers/customers.gemspec
 19 s.add_dependency 'authlogic'
 20 s.add_dependency 'best_in_place', '~> 3.0.1'
 21 s.add_dependency 'draper'
 22 s.add_dependency 'google_calendar'
 23 s.add_dependency 'haml'
 24 s.add_dependency 'rails'
 25
 26 s.add_development_dependency 'rspec-rails'
 27 s.add_development_dependency 'factory_bot'
 28 s.add_development_dependency 'shoulda-matchers'
 29 s.add_development_dependency 'pry-byebug'
 30 s.add_development_dependency 'sqlite3'
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

їх завантаження відбувається в initializer

 # domains/customers/lib/customers.rb
 1 require 'active_model/railtie'
 2 require 'active_record/railtie'
 3 require 'customers/engine'
 4 require 'haml'
 5 require 'best_in_place'
 6 require 'authlogic'
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

engine використовує локальний gem google_calendar, його потрібно завантажити в Gemfile

 # domains/customers/Gemfile
 1 source 'https://rubygems.org'
 2
 3 gem 'google_calendar', path: '../../gems/google_calendar'
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

розділення тестів

Всі юніт тести для engine було переміщено в папку з engine, їх можна запустити незалежно від основного проекту - перейдіть в папку з тестамидля engine domains/customers/spec/dummy/ і запустіть bundle exec rspec spec/Налаштування test sute знаходяться в rails_helper.rb

 # domains/customers/spec/dummy/spec/rails_helper.rb
 1 # Configure Rails Environment
 2 ENV['RAILS_ENV'] = 'test'
 3 require File.expand_path("../../config/environment.rb", __FILE__ )
 4 # TOFIX ActiveRecord::Migrator.migrations_paths = [File.expand_path("../../test/dummy/db/migrate", __FILE__ )]
 5 ActiveRecord::Migrator.migrations_paths << File.expand_path('../../db/migrate', __FILE__ )
 6
 7 require 'rspec/rails'
 8 # Add additional requires below this line. Rails is not loaded until this point!
 9 require 'spec_helper'
 10 require 'authlogic'
 11 require 'authlogic/test_case'
 12 require 'factory_bot'
 13 require 'shoulda-matchers'
 14 require 'pry'
 15
 16 FactoryBot.factories.clear
 17 FactoryBot.definition_file_paths = %W(spec/factories)
 18 FactoryBot.reload
 19 Dir[Rails.root.join('spec/support/**/*.rb')].each { |f| require f }
 20
 21 RSpec.configure do |config|
 22 config.include Authlogic::TestCase
 23 config.include FactoryBot::Syntax::Methods
 24 config.include Shoulda::Matchers::ActiveModel, type: :model
 25 config.include Shoulda::Matchers::ActiveRecord, type: :model
 26
 27 config.filter_rails_from_backtrace!
 28 end
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

розділення migrations

Я вважаю міграції не повинні копіюватись до батьківського проекту, необхідні налаштування знаходяться в initializer

 # domains/customers/lib/customers/engine.rb
 1 module Customers
 2 class Engine < ::Rails::Engine
 3 isolate_namespace Customers
 4
 5 initializer :append_migrations do |app|
 6 # Migrations
 7 config.paths['db/migrate'].expanded.each do |expanded_path|
 8 app.config.paths['db/migrate'] << expanded_path
 9 end
     ...
 12 end
 13 end
 14 end
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

розділення локалізацій

Файли з локалізацією можна помістити в папку з engine, налаштуванн язнаходяться в файлі initializer

 1 module Customers
 2 class Engine < ::Rails::Engine
 3 isolate_namespace Customers
 4
 5 initializer :append_migrations do |app|
     ...
 10 # Translations
 11 config.i18n.load_path += Dir["#{config.root}/config/locales/**/*.yml"]
 12 end
 13 end
 14 end
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

Використання аутентифікації в батьківському проекті

Аутентифікація була винесена в concern отож потрібно використати цей concern у controller

 # app/controllers/application_controller.rb
 1 class ApplicationController < ActionController::Base
 2 include Customers::Authorization
 3 end
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

Тестування Engine/Gem в батьківському проекті

Я вважаю, що тести, розташовані в engine/gem, повинні бути юніт тестами - вониповинні швидко запускатись і використовувати stub замість будь-яких зовнішніх залежностей.Коли потрібно протестувати інтеграцію з іншими engine/gem - використати системні тести.Приклад:

# test/system/login_test.rb
 1 require 'application_system_test_case'
 2 require File.join(Rails.root.to_s, 'test', 'support', 'pages', 'accounts', 'login')
 3
 4 class UsersTest < ApplicationSystemTestCase
 5
 6 def test_login_is_functional
 7 load "#{Rails.root}/db/seeds.rb"
 8 ::Pages::Accounts::Login.new(test: self, url: customers.login_url ).instance_eval do
 9 visit
 10 # Validate content
 11 password_present?
 12 login_present?
 13 submit_present?
 14 # Log in
 15 login.set( Customers::Account.first.email )
 16 password.set( 'Test1234' )
 17 submit.click
 18 assert_text( 'Accounts' )
 19 end
 20 ensure
 21 Customers::Account.all.map(&:destroy!)
 22 end
 23 end
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

Висновки

Винести gem було досить легко, винести engine було трохи складніше. Переваги модульного моноліту над класичним:

 1. Розділення коду - значно вдосконалений дизайн
 2. Розділення залежностей
 3. Розділення тестів - кожен engine/gem має власні тести, які швидко працюють і можуть запускатись незалежно

Код:

Подумати:

 1. Чи можна використовувати shared layouts?
 2. Що робити коли потрібно мати доступ до однієї таблиці з різних engine?
 3. Чи потрібно Gemfile.lock з engines/gems додавати в Git?

Top comments (0)