DEV Community

Büşra Köse
Büşra Köse

Posted on

Linux Sistemlerde Bir Kullanıcıya Root Yetkisi Verme

Merhabalar, bu yazıda Linux sistemlerde yeni bir kullanıcı oluşturmayı, oluşturduğumuz kullanıcıya şifre atamayı, root yetkisi vermeyi ve yetkilerini görüntülemeyi inceleyeceğiz. İyi okumalar :)

Yeni Kullanıcı Oluşturma

Yeni bir kullanıcı oluşturmak için;

sudo useradd <username>
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

komutu kullanılır.

1.JPG

Kullanıcıya Şifre Atama

Oluşturulan kullanıcıya şifre atamak için;

sudo passwd <username>
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

komutu kullanılır.

2.JPG

Kullanıcıya Root Yetkisi Verme

Tüm kullanıcıların görüntüleyebileceği dosyalar, çalıştırabileceği komutlar olduğu gibi sadece root yetkisine sahip kullanıcıların görüntüleyebileceği dosyalar ve çalıştırabileceği komutlar da vardır.

Oluşturduğumuz kullanıcıya,
su username
diyerek giriş yapalım.
Root hesabına geçiş yapmak için,
sudo -i
komutunu çalıştıralım.
5.JPG
sudoers dosyası içinde bulunmayan bir kullanıcı olduğumuz için talebimiz reddedildi.

Bir kullanıcı root yetkisine sahip olduğunda istediği bütün işlemleri gerçekleştirebilir. Sistemi daha esnek ve güvenli kullanmak için root yetkisi verirken dikkatli olmalıyız. Root yetkisine sahip kullanıcıları;

cat /etc/sudoers

dosyası altında görüntüleyebiliriz.

Bu dosyayı düzenlemek için ;

sudo visudo 
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

komutu kullanılır.

Komutu çalıştırıp, rootun bulunduğu kısmın altına,

<username> ALL=(ALL)    ALL
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

satırını ekleyerek kendi kullanıcımıza bütün izinleri vererek, kullanıcımıza root yetkisi vermiş oluruz.

Kullanıcı Yetkilerini Görüntüleme

Bir kullanıcının hangi yetkilere sahip olduğunu görmek için;

sudo -l

komutu kullanılır.

Top comments (0)