DEV Community

Cover image for Wat is Python? (Dutch)
elkogit
elkogit

Posted on

 

Wat is Python? (Dutch)

Python is een geïnterpreteerde, interactieve en objectgeoriënteerde scripttaal op hoog niveau.

Python is ontworpen om zeer leesbaar te zijn. Het gebruikt vaak Engelse trefwoorden waar andere talen interpunctie gebruiken, en het heeft minder syntactische constructies dan andere talen.

Compilatie of interpretatie?

Python wordt geïnterpreteerd - Python wordt in runtime verwerkt door "de tolk". U hoeft uw programma niet te compileren (om te zetten naar een uitvoerbaar programma als .exe of .dmg) voordat u het uitvoert.

Dit is vergelijkbaar met Perl en PHP.

Python is Interactief - U kunt op een Python-prompt zitten en direct met de interpreter communiceren om uw programma's te schrijven.

   ~ python3
  Python 3.7.5 (default, Nov 20 2019, 09:21:52) 
  [GCC 9.2.1 20191008] on linux
  Type "help", "copyright", "credits" or "license" for more information.
  >>> x = 3
  >>> y = 9
  >>> x + y
  12
  >>> 

Naast de interpreter kunt u ook programma's uitvoeren die opgeslaagen zijn als met een .py extensie.

  python hello.py

Wat voor taal is het?

Python is Object-georiënteerd - Python ondersteunt Object-georiënteerde stijl of programmeertechniek die code inkapselt in objecten.

Python is een Beginnerstaal - Python is een geweldige taal voor de beginnende programmeur en ondersteunt de ontwikkeling van een breed scala aan toepassingen, van eenvoudige tekstverwerking tot WWW-browsers en spelletjes.

Top comments (0)