DEV Community 👩‍💻👨‍💻

Gülsen Keskin
Gülsen Keskin

Posted on

Flutter Versiyon Düşürme

flutter downgrade versiyonNo

örneğin 2.10.3 versiyonuna geri dönmek isterseniz aşağıdaki kodu çalıştırmanız gerekir:

flutter downgrade 2.10.3

Top comments (0)

Head to your account's Settings to...

🌚 Enable dark mode
🔠 Change your default font
📚 Adjust your experience level to see more relevant content