DEV Community

herrwinfried
herrwinfried

Posted on • Updated on

Windows 11 Windows subsystem for android(WSA) Yükleme

Microsoft Dışından indirme

Beta'da olduğu için ve şuan bunu yazarken sadece US'ta izin verildiğinden amazon store maalesef kullanamıyoruz ve direkt olarak microsoft store üzerinden indiremiyoruz.
NOT
"Sanal Makine Platform" Özelliği Aktif Olması Gereklidir.
Windows Terminalizi Yönetici Olarak Çalıştırın

dism.exe /online /enable-feature /featurename:VirtualMachinePlatform /all /norestart

İndirme

ilk önce https://store.rg-adguard.net/ bağlantılı sayfaya gidiyoruz ve birkaç adımı yapıyoruz.

  1. İlk Button "URL (Link)" Olarak seçiniz.
  2. URL olarak yazılması gereken yere "https://www.microsoft.com/store/productId/9P3395VX91NR" yazınız.
  3. Varsayınal "RP" Seçili olan button "Retail" olarak seçiniz.
  4. Tik işaretine basın ve aratın.

Aşağıdaki görsel gibi olması gerekiyor
Image description

"MicrosoftCorporationII.WindowsSubsystemForAndroid_1.7.32815.0_neutral_~_8wekyb3d8bbwe.msixbundle" adlı dosyayı bulunuz

NOT: Siz bu rehbere baktığınızda yeni bir sürüm çıkabilir o yüzden 1,3 GB+ olmasına dikkat ederek daha rahat bulabilirsiniz sonu ".msixbundle" ile bitmesinede dikkat edin

Image description

Artık Yükleme Zamanı

Windows Terminali yönetici olarak başlatın. Windows Powershell seçin.

Powershell 7 seçerseniz ilk önce

Import-Module -Name Appx -UseWIndowsPowershell

msixbundle dosyasını indirdiğiniz konuma gidin.
Ben masaüstüne indirdiğinizi varsayarak ilerlicem.

cd .\Desktop\
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

tab tuşuna basarsanız size kelime tamamlamada yardım edecektir.

msixbundle dosyamızı sisteme yükleme zamanı

add-appxpackage .\NAMEOFFILE.Msixbundle
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

tab tuşuna basarsanız size kelime tamamlamada yardım edecektir.

ve işlem bu kadar!

Top comments (0)