DEV Community

Cover image for C++ haqida boshlang'ich tushunchalar
Jamol Meyliyev
Jamol Meyliyev

Posted on

C++ haqida boshlang'ich tushunchalar

C++ dasturlash tili IT olamida oʻz oʻrniga ega boʻlgan dasturlash tilidir.C++ dasturlash tili C tillar oilasiga mansub bo'lib, dasturlashga endi qadam qoʻygan ilmiy jihatdan yosh dasturchilarga C++ dasturlash tilini oʻrganish maslahat beriladi.
C++ dasturlash tilida yozilgan eng sodda dasturlardan birini tahlil qilib bermoqchiman.

Masalan

#include <iostream>
using namespace std;
int main(){

cout<<"Hello World";

return 0;
}
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

Yuqorida C++ tilida yozilgan dastur bo'lib,Ushbu kodda yozilgan bazi element va operatorlar bilan tanishtirib o'taman.
1.#include <iostream>- ushbu ko'rinishda C++ da kutubxona e'lon qilamiz.Har bir operatorning o'z kutubxonasini kodning yuqori qismida yozish kerak bo'ladi.Ushbu kod bo'yicha tahlil qiladigan bo'lsak cout operatori kutubxonasi iostream
kutubxona e'lon qilishning umumiy shabloni esa #include <> ko'rinishida va kutubxona nomini <>lar orasiga yozishim talab etiladi.C++ da ko'p ishlatiladigan kutubxonalarni sanab o'tsam,iostream,iomanip va cmath kabi kutubxonalardir
2.Kod yozishda ishlatilgan int main() va return0 har bir C++ tilida yozilgan kodda mavjud bo'ladi va siz ular haqida siz keyinchalik funksiyalar mavzusida chuqurroq tanishib olishingiz mumkin.
cout<<"Hello World";
cout<<"" ushbu shablon C++ dasturlash tilida chiqarish operatori deyiladi va consolega "" ushbu qo'shtirnoqlar orasiga nima yozadigan bo'lsak shu holatda terminalga chiqarib beradi.

Hello World
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

P.s Yuqorida C++ dasturlash tili bilan qisqacha tanishtirib o'tdim.

Telegram

GitHub

Top comments (0)