DEV Community

Mustafa AKBEL for Liman

Posted on

 

Liman üzerinde sunucular sayfasına yeni sekme eklenmesi

Bu yazıda Liman MYS'de bulunan bir Linux sunucu üzerindeki kullanıcının, sudo yetkisinin kontrolü nasıl yapılır onu anlatacağım.

İlk olarak sunucular sayfasına yeni bir tab sekmesi eklenir. Ancak eklerken dikkat edilmesi gereken nokta sunucu tipinin Linux olduğu kontrol edilmelidir. Liman'da bu kontrol aşağıdaki gibi yapılmaktadır.

@if(server()->type == "linux_ssh" || server()->type == "linux_certificate")
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

Ardından if içeriğine tab sekmesi oluşturulur. Onclick özelliğine javascript fonksiyon ismi yazılır.

Bu javascript fonksiyonunda bir request gönderilir. Request'in gönderimi aşağıda verilmiştir.

let data = new FormData();
request('{{route('server_user_permission')}}', data, function (response) { }
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

Bu request isteği aşağıdaki gibi sunuculara ait route işlemi ile kullanacağımız controller sayfası ve fonksiyonu belirterek gerekli fonksiyona yönlendirme yapılır. Aşağıda route işlemi gösterilmiştir.

Route::post('/sunucu/userpermission', 'Server\OneController@getUserPermission')->name(
  'server_user_permission'
);
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

Gerekli controller sayfasına giderek kullanacağımız fonksiyonu oluştururuz. Fonksiyon aşağıda verilmiştir.

public function getUserPermission(){

  $output = server()->run(
    sudo() . "-v"
  ); 
  if(empty($output)){
    $output = true;
  }else{
    $output = false;
  }

  return [
    "result" => 200,
    "data" => $output,
  ];
}
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

Aldığımız sonucu javascript'te işleyerek kullanıcının sudo yetkisinin olup olmadığını arayüze aktarırız.

let output = JSON.parse(response);
if(output.data){
  result = "Server kullanıcısının sudo yetkisi vardır"
  classname = "alert alert-success"
}else{
  result = "Server kullanıcısının sudo yetkisi yoktur"
  classname = "alert alert-danger"
}
$('#serverUserPermissionDiv').html(result);
$('#serverUserPermissionDiv').addClass(classname);
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

Sonuç olarak aşağıdaki çıktı elde edilir.

Alt Text

Top comments (0)

Timeless DEV post...

Git Concepts I Wish I Knew Years Ago

The most used technology by developers is not Javascript.

It's not Python or HTML.

It hardly even gets mentioned in interviews or listed as a pre-requisite for jobs.

I'm talking about Git and version control of course.

One does not simply learn git