DEV Community

MustafaSamedYeyin
MustafaSamedYeyin

Posted on

Asp.net core configuration Giriş.

Configuration ne işe yarar ?

Uygulamamızın davranışını etkilememizi sağlar.

Asp.net core'da default olarak gelen configuration kaynakları nelerdir ?

 1. appsettings.json
 2. appsettings.Environment.json
 3. App secrets
 4. Environment Variables.
 5. Cli arguments.

Asp.net core'da yukarıda belirtilen beş kaynak uygulamamızda nasıl ayağı kalkar ?

public class Program
{
  public static void Main(string[] args)
  {
    CreateHostBuilder(args).Build().Run();
  }

  public static IHostBuilder CreateHostBuilder(string[] args) =>
    Host.CreateDefaultBuilder(args) // bu satırda 
      .ConfigureWebHostDefaults(webBuilder =>
      {
        webBuilder.UseStartup<Startup>();
      });
}
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

Aps.net core ile gelen default configuration ayarlarını CreateDefaultBuilder sağlar.

CreateDefaultBuilder default configuration ayarlarını şu sırayla hayata geçirir :

 1. appsettings.json
 2. appsettings.Environment.json
 3. App secrets
 4. Environment Variables.
 5. Cli arguments.

Yani aynı configuration'ı appsettings.json ve App secrets olarak geçersek uygulamaya: App secrets'da olan configuration , appsettings.json da olan configuration'ı ezer.

Bir dahaki yazımda appsettings.json'ı inceleyeceğim.

En iyi dileklerim ile.

Mustafa Samed Yeyin

Top comments (0)