DEV Community 👩‍💻👨‍💻

MustafaSamedYeyin
MustafaSamedYeyin

Posted on

Asp.net core configuration Giriş.

Configuration ne işe yarar ?

Uygulamamızın davranışını etkilememizi sağlar.

Asp.net core'da default olarak gelen configuration kaynakları nelerdir ?

 1. appsettings.json
 2. appsettings.Environment.json
 3. App secrets
 4. Environment Variables.
 5. Cli arguments.

Asp.net core'da yukarıda belirtilen beş kaynak uygulamamızda nasıl ayağı kalkar ?

public class Program
{
  public static void Main(string[] args)
  {
    CreateHostBuilder(args).Build().Run();
  }

  public static IHostBuilder CreateHostBuilder(string[] args) =>
    Host.CreateDefaultBuilder(args) // bu satırda 
      .ConfigureWebHostDefaults(webBuilder =>
      {
        webBuilder.UseStartup<Startup>();
      });
}
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

Aps.net core ile gelen default configuration ayarlarını CreateDefaultBuilder sağlar.

CreateDefaultBuilder default configuration ayarlarını şu sırayla hayata geçirir :

 1. appsettings.json
 2. appsettings.Environment.json
 3. App secrets
 4. Environment Variables.
 5. Cli arguments.

Yani aynı configuration'ı appsettings.json ve App secrets olarak geçersek uygulamaya: App secrets'da olan configuration , appsettings.json da olan configuration'ı ezer.

Bir dahaki yazımda appsettings.json'ı inceleyeceğim.

En iyi dileklerim ile.

Mustafa Samed Yeyin

Top comments (0)

Find what you were looking for? Sign up so you can:

 
🌚 Enable dark mode
🔠 Change your default font
📚 Adjust your experience level to see more relevant content