DEV Community

Nilufar Isomiddinova
Nilufar Isomiddinova

Posted on

C++ uchun run komandasi

script papka yaratamiz

 mkdir ~/scripts
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

run.sh bash file yaratamiz

touch ~/scripts/run.sh
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

run.sh fayl ichiga quyidagi _script_ni yozamiz

#!/bin /bash
clear && gcc $1 -0 main && ./main
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

run.sh faylga execution ruxsatini beramiz

chmod +x~/scripts/run.sh
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

scripts papkasini global $PATHga doimiy qo'shamiz.

echo "export PATH=$PATH:`/scripts" >>~.bash_profile.
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

Top comments (0)