DEV Community

Cover image for Web Dasturlashda Matematika (Part 1)
Nomanoff
Nomanoff

Posted on

Web Dasturlashda Matematika (Part 1)

"Dasturchi bo'lish uchun qay darajada matematikani bilishim kerak?" - savoliga javob tariqasida ushbu post(lar)ni yozishni istadim. Bu postlar matematikadagi qaysi mavzular Web dasturlash yo'nalishida ko'proq kerak bo'lishiga oydinlik kiritib berish maqsadida yozib boriladi.

Birinchi postimiz Arifmetika 🧮, ya'ni, Web dasturlashda arifmetikaning qaysi mavzularini o'rganish haqida bo'ladi ✅

Arifmetika o'zi nima? Arifmetika - bu matematikaning "sonlarni o'rganish" bilan shug'ullanadigan bo'limi.

Arifmetikaning barcha dasturlash yo'nalishlarida o'ta muhim mavzulari:

  • Qo'shish
  • Ayirish
  • Ko'paytirish
  • Bo'lish
  • Modul
  • Eksponentsiya
  • Logarifm
  • >, <, =>, <=, = va hk.

Bular, shubhasiz, kodning aksariyat qismida talab qilinadigan eng asosiy operatsiyalardir. Bularni bilish nafaqat Web dasturchi uchun balki barcha dasturchilar uchun muhimdir.

Arifmetikadagi yana qaysi mavzular kerakli deb o'ylaysiz? Izohlardi yozib qoldiring!

P.S. Keyingi postlarda matematikaning boshqa mavzularini web dasturlashdagi o'rni haqida yozib boraman إن شاء الل

Top comments (0)