DEV Community

Vee Satayamas
Vee Satayamas

Posted on

สองเหตุผลที่ฉันคิดว่า Lisp น่าสนใจ (เวอร์ชั่นพ.ศ. 2565)

  1. Lisp สอนให้ฉันสร้างฟังก์ชันที่แปลงข้อมูลทีละขั้นตอน แทนที่จะเพิ่มตัวแปรที่ถูกแก้ไขไปเรื่อย ๆ ลงในลูป โครงสร้างข้อมูลที่ไม่ถูกเปลี่ยนค่ามีความสำคัญสำหรับการแปลงข้อมูลทีละขั้นตอนโดยไม่ทำให้ข้อมูลที่มีอยู่แล้วยุ่งเหยิง โครงสร้างข้อมูลเริ่มต้นของ Lisp เป็นรายการเชื่อมโยงทางเดียว (singly linked list) ซึ่งเหมาะสำหรับใช้เป็นโครงสร้างข้อมูลที่ไม่ถูกเปลี่ยนค่า

  2. มาโครของ Lisp เขียนง่ายเมื่อเทียบกับคู่แข่ง มาโครของ Rust นั้นทรงพลัง มาโครของ Rust นั้นเกี่ยวกับการแปลง TokenStream และมาโครของ Lisp นั้นเกี่ยวกับการเปลี่ยนรายการ (list) อย่างไรก็ตามฉันชอบที่จะแปลงรายการกว่าเปลี่ยน TokenStream เนื่องจากฉันไม่ต้องเรียนรู้โครงสร้างใหม่และคำสั่งใหม่สำหรับจัดการโครงสร้างใหม่

Top comments (0)