DEV Community

Cover image for Tài liệu machine learning
VNTALKING.COM
VNTALKING.COM

Posted on

Tài liệu machine learning

Khi bắt đầu học bất kỳ một lĩnh vực nào thì việc tìm tài liệu nghiên cứu là công đoạn không thể thiếu. Học machine learning cũng vậy. Tài liệu machine learning cơ bản là từ khóa mà mọi học viên nghĩ tới ngay trong đầu khi bắt đầu tiếp xúc với lĩnh vực này.

Tuy nhiên, với người mới học lập trình sẽ gặp nhiều khó khăn để tìm tài liệu phù hợp.

Do vậy, mình tạo bài viết này để tổng hợp các tài liệu machine learning cơ bản mà mình có cơ hội tiếp cận.

Nguồn bài viết update tại đây: Machine learning cơ bản

Discussion (0)