DEV Community

Cover image for Fibonacci sonlari | C++ boshlang'ich
Wahid Abduhakimov
Wahid Abduhakimov

Posted on • Updated on

Fibonacci sonlari | C++ boshlang'ich

Fibonacci

  • n - fibonacci soni n-1 va n-2 fibonacci sonlari yig'indisiga teng.
  • dastlabki 2 ta fibonacci sonlar 0 va 1 ga teng.

Dastlabki 10 ta fibonacci sonlarni hisoblab chop etadigan dastur tuzing.

int a = 0, b = 1, c = a + b;
cout << a << " " << b << " " << c << " ";
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode
  • yuqorida dastlabki 3 ta fibonacci sonlar hisoblab chop etilgan

Keyingi fibonacci sonni hisoblab topish uchun so'ngi ikkita fibonacci sonlar b va cni qo'shish kerak.

Lekin bu usul optimal kod emas, chunki yuqoridagi algoritm reusable emas. Ya'ni yuqoridagi algoritmni qaytarish orqali keyingi fibonaccini topib bo'lmaydi.

Quyidagi kodga qarang:

b = c;
a = b;
c = a + b;
cout << c << " ";
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

Yuqoridagi kod optimal algoritm. Keyingi fibonaccini topish uchun yuqoridagi kodni shunchaki copy/paste qilish kifoya.

Barcha kod

int a = 0, b = 1, c = a + b;
cout << a << " " << b << " " << c << " "; // dastlabki 3 ta fibonacci

b = c;
a = b;
c = a + b;
cout << c << " ";   // 4-fibonacci

b = c;
a = b;
c = a + b;
cout << c << " ";   // 5-fibonacci


b = c;
a = b;
c = a + b;
cout << c << " ";   // 6-fibonacci


b = c;
a = b;
c = a + b;
cout << c << " ";   // 7-fibonacci

b = c;
a = b;
c = a + b;
cout << c << " ";   // 8-fibonacci

b = c;
a = b;
c = a + b;
cout << c << " ";   // 9-fibonacci

b = c;
a = b;
c = a + b;
cout << c << " ";   // 10-fibonacci
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

Yoqqan bo'lsa ❤️ bosing ☺️.

Top comments (0)