DEV Community

Suleyman Poyraz
Suleyman Poyraz

Posted on

Emacs'in Temel Klavye Komutları

  C-f         Bir karakter ileri git
    C-b         Bir karakter geri git

    M-f         Bir sözcük ileri git
    M-b         Bir sözcük geri git

    C-n         Sonraki satıra git
    C-p         Önceki satıra git

    C-a         Satırın başına git
    C-e         Satırın sonuna git

    M-a         Cümlenin başına geri dön
    M-e         Cümlenin sonuna git

    M-<         Dosya başına git
    M->         Dosya Sonuna git

    C-u <x> komut    Komutu x kez tekrarlayın 
    C-g         Çık

    C-h k komut     Komut hakkında yardım metni çıkarır
  <DEL>        İmlecin hemen önündeki karakteri sil
  C-d         İmleçten sonraki karakteri sil

    M-<DEL>       İmleçten hemen önce kelimeyi sil
  M-d         İmleçten sonraki kelimeyi sonlandır

    C-k         İmleç konumundan satır sonuna kadar sil
  M-k         Şu anki cümlenin sonuna kadar sil
    C-<SPACE>      Metini işaretler. Ok tuşları ile seçili metnin alanını belirtir

    C-w         İşaretli metni taşır
  M-w         İşaretli metni kopyala

    C-y         Kopyalanan veya kesilen metni yapıştırır.
    C-y M-y       Kopyalanan veya kesilen metni yapıştırır My ile hareket etmeye devam ederseniz daha eski panodaki metinleri görürsünüz.

    C-x u
    C-/         En son işlemi geri al
    C-_

    C-x C-f       Dosyayı bul ve tampona ekle

    C-x C-b       Dosya tamponlarının listesi
    C-x s        Bazı Dosya tamponlarını kaydedin
  C-x k        Tamponu kapatır
    C-x 1        Sadece bir pencere göster
    C-x b <FNAME>    FNAME dosyasının tamponuna geri döner

    C-x         eXtend komut çalıştırıcı
    M-x         eXtend komutları isimlerle çalıştırır

    M-x repl s <Return>aranacan<Return>değiştirilecek<Return>  Bahsi geçen metni arar ve değiştirir.
    M-x recover-this-file<Return>       Bu dosyayı kurtarır


    M-x autofill-mode  Otomatik doldurma modu
    C-x f <x>      Bu, paragrafları <x> karakter olarak doldurur
    M-q         Seçili alanda doldurma işlemini yapar

    C-s         İleri doğru arama
    C-r         Geri doğru arama

    C-x 2        Pencereyi yatay olarak ikiye böler
    C-x o        Diğer pencereye gider
    C-M-v        Diğer pencere imlecini bir sayfa aşağı taşır.

  F10 veya M-`    Araç çubuğunu açar

  C-x i        Dosya içeriğini varsayılan tampona yazdırır

  M-{         Bir paragraf geri git.
  M-}         Bir paragraf ileri git.

  C-x [        Bir paragraf geri git.
  C-x ]        Bir paragraf ileri git.


  C-x C-x       Metin işaretleme yönünü değiştirir

  M-u         Tüm karakterleri büyük harf yapın
  M-c         Tüm sözcüklerin ilk harfini büyük harf yapar
  M-l         Tüm karakterleri küçük harf yapın

  C-t         İki karakterin konumunu değiştirin
  M-t         İki kelimenin konumunu değiştirin
  C-x C-t       İki satırın konumunu değiştirin

  M-x revert-buffer  Dosyayı yeniden açar ve kayıt edilmeyen değişiklikleri geri alır

  M-%         İlk verilen değişkeni ara ve ikincisi ile sorguyu değişiklik olarak ayarla
    !      Tüm Sorguyu Değiştir
    Del     Değişmez - sadece diğerini taşı
    n      Değişim değil, sadece diğerini taşı
    .      Mevcut örneği değiştirin ve çıkın
    Space    Başka bir örneği hareket ettirin. Sona ulaştığında duracak
    y      Diğer örneği taşıyın. Sona ulaştığında duracak
    ^      Örneğe geri git. Başlangıca ulaştığında, durmayacak
    Enter    Sorgudan çık
    q      Sorgudan çık
    C-r     Yinelemeli Düzenleme (Mütüş özellikli)


  C-x 5        Çerçeve işlemleri yapar
    C-x 5 2     Yeni bir çerçeve açın
    C-x 5 0     Geçerli çerçeveyi sil
    C-x 5 o     Diğer çerçeveye geç
    C-x 5 f     Dosyayı başka bir çerçevede aç
    C-x 5 r     Çerçeveyi salt okunur yap
    C-x 5 b     Bir çerçeve oluşturun ve üzerinde başka bir çerçeve görüntüleyin

  C-x b        Tamponu değiştirir
  C-x C-b       Tampon penceresi.
    d        Silinecek tamponu işaretleyin.
    k        Silinecek tamponu işaretleyin.
    s        Arabellek için kaydetme istatistiğini işaretle.
    m        Pencerede görüntülenen arabelleği işaretleyin.
    ~        Tamponu değiştirilmemiş olarak işaretleyin.
    u        tampon setlerinin işaretini kaldırır.
    x        Tampon işaretlerini işleyin.
    v        İşaretli önbellekleri görüntüleyin.
    o        Diğer pencereyi bu tamponla değiştirin.
    f        Arabellek listesini bu arabellekle değiştirin.
    %        Arabellek için salt okunur olarak değiştirilir.
    1        Arabelleği tam ekranda görüntüleyin.
    2        Arabelleği ve sonrakini yatay pencerelerde görüntüleyin.
    q        Arabellek listesinden çık

  C-x C-q       Salt okunur mod

  C-x 2        Dikey olarak ekranın altında yeni bir pencere oluştur
  C-x 3        Yatay ekranın sağında yeni bir pencere oluştur
  C-x 0        Pencereyi sonlandır.

  C-x 4 f       Diğer pencereden yeni bir dosya bulun
  C-x 4 b       Diğer pencere için bir arabellek bul
  C-u C-x ^      Dikey pencereleri daha uzun yap

  C-u C-x }      Yatay pencereyi büyüt
  C-u C-x {      Yatay pencereyi küçült

  C-x +        Tüm pencereleri simetrik olarak yeniden boyutlandırın.
  C-x -        Arabellekten daha büyükse pencereyi küçültün.

  C-x r m       Bir adı olması gereken bir kitap işareti oluşturun. Varsayılan olarak dosya adıdır
  C-x r-b       Bir dosya içi işarete git
  C-x r-l       Dosya içi işaretlerin listesini pencere olarak açar
    f        Geçerli satırdaki arabelleğe gider
    j        Geçerli satırdaki arabelleğe gider
    Enter      Geçerli satırdaki dosya içi işaretlerinin tamponu girin
    C-o       Yer işaretini başka bir pencerede aç
    o        Yer işaretini başka bir pencerede aç
    d        Yer işaretini silmek için işaretle
    Ctrl-d     Silmek için yer işaretini işaretle
    k        Silinecek yer imini işaretle
    u        Yer imlerinin işaretlerini kaldırın
    x        Yer imlerinin işaretletlerini işle
    r        Yer işaretini yeniden adlandır
    s        Listelenen tüm yer imlerini kaydedin
    m        Birden çok pencerede görüntülenecek yer imlerini işaretleyin
    v        İşaretli yer imlerini veya hiçbiri işaretlenmemişse imlecin üzerinde olduğu yeri görüntüleyin
    t        Dosyalara giden yolların görünümünü aç / kapat
    w        Mini arabellekte, dosya bağdaştırıcısının konumunu görüntüleyin. yer imi ile
    Del       İşaretliyse veya işaretlenmemişse önceki satırdaki yer iminden işareti kaldır önceki satıra git
    A        Mevcut yer imi için ek açıklamayı görüntüleyin.
    e        Mevcut yer imi için açıklama düzenleyin veya oluşturun
        C-c C-c Ek açıklama penceresini kapatın ve kaydedin

  M-x bookmark-rename Yer işaretini yeniden adlandırır
  M-x bookmark-delete Yer işaretini siler


  M-!         Bir komut çalıştırın

  M-h M-|       Verilen bölgede kabuk komutunu çalıştırır
  C-u M-! <komut>   Komutu çalıştırır ve sonuç dosyaya konur.
  M-x shell      Kabuk modunu açar

    M-p       Son komutu geri alır.
    M-n       Sonraki komutu alır
    C-c C-o     Son komutların çıktısını kaldırır.
    C-c C-r     Son komut çıktısının başlangıcına gider.
    C-c C-p     Önceki komut satırı grubuna gider
    C-c C-n     Sonraki komut satırı grubuna gider


  C-x C-f <dizin adı> Dizini dizin modunda aç
  C-x d        Dizin modunu başlat
    A        Dosyaları ara
    B        Dosyada Bayt derleme yap
    C        Dosyayı kopyala
    D        Silmek için sorgu başlat
    e        Dosyayı düzenlemek için aç
    g        Dizini yeniden okuyun
    G        Grup izinlerini değiştir
    H        Bu dosyaya sabit bir bağlantı oluşturun.
    i        alt dizin ekle
    k        Satırı arabellekten kaldır. Dizinleri silmez.
    L        Dosya yükle
    M        chmod kullanarak dosya izinlerini değiştirin
    o        Dosyayı başka bir pencerede açıp, o pencereye geçin.
    O        Dosyanın sahipliğini değiştir
    P        Dosyayı yazdırın.
    Q        Sorgu, işaretli dosyalardaki dizeyi değiştirir.
    R        Dosyayı yeniden adlandır
    S        Bu dosyaya sembolik bir bağlantı oluşturun.
    s        Yönlendirilmiş ekranı tarihe veya dosya adına göre sırala
    t        Dosyalardaki işaretleri değiştirin.
    y        Dosya türü ile ilgili bilgileri görüntüleyin. (file gibi bir komut işletir)
    v        Dosyayı görüntüle (salt okunur)
    Z        Dosyaları sıkıştır veya aç.

    d        Silmek için işaretle.
    m *       ile işaretle
    u        İşareti kaldır
    x        İşaretlileri çalıştırın.

    !        Bir kabuk istemi açın
    +        Bir dizin oluşturun
    >        Sonraki dizine git
    <        Önceki dizine git

Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

Top comments (0)