DEV Community

ZeeshanAli-0704
ZeeshanAli-0704

Posted on

Max Consecutive Ones III

Max Consecutive Ones III


/**
 * @param {number[]} nums
 * @param {number} k
 * @return {number}
 */
var longestOnes = function(nums, k) {
   let start = 0;
 let next = 0;
 let end = nums.length;
 let index = 0;
 let maxOnes = -Infinity;

 while (next < end) {
  let element = nums[index];

  if (k > 0) {
   if (element === 0) {
    k--;
   }
   maxOnes = Math.max(maxOnes, next - start + 1);
   next++;
   index++;
  }else 
  if (k === 0) {
   if (element === 1) {
    maxOnes = Math.max(maxOnes, next - start + 1);
    next++;
    index++;
   } else if (nums[start] === 1) {
    start++;
   } else if (nums[start] === 0) {
    start++;
    k++;
   }
  }
 }

 return maxOnes 
};
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

Above solution can be optimised further... i will recheck my code

Top comments (0)