DEV Community

Zeki Ahmet Bayar
Zeki Ahmet Bayar

Posted on • Updated on

Basit Şekilde Test Ortamlarını Otomatize Etmek

Gerek evde gerekse iş yerinde test ortamları hazırlamak çoğu zaman bir kabusa dönüşebiliyor. Bazı durumlarda ortam hazırlamak amacın yerine geçip saatleri aldığındaysa hem iş verimi oldukça düşüyor hem de dakikalar alacak bir task yerini saatlere bırakabiliyor.

Bunun uzunca süredir farkında olsam da basit ortamlarımı otomatize edebilmek için sonunda bir adım attım.

Şablon Hazırlamak

Bu kısma testlerde sıkça kullandığım GNU/Linux dağıtımlarını listelemekle başladım. Listenin önde gelenleri ise Pardus 19.5 Server/XFCE, Pardus 21.0 Server/XFCE oldu.

Bu dağıtımlar için ilk adımda sıklıkla ihtiyaç duyduğum gereksinimlerim ise,

  • SSH, git, dbus paketlerinin kurulu olması,
  • Şablonu her klonladığımda basitçe hostname değiştirebilmek,
  • Şablonu her klonladığımda basitçe ip adresini değiştirebilmek oldu.

Paketleri kurmak kolaydı ancak son iki madde için birer betik yazmam gerekti.

Debian Tabanlı Sistemlerde Hostname Değiştirmek

El ile yapmak çok kolay da olsa şablonun içerisine yerleştirilecek bir script her ihtimalde işi çok daha kolaylaştıracağından bu iş için basit bir betik yazdım.

Kullanımı ise şu şekilde;

chmod +x hostname_change.sh
sudo ./hostname_change.sh yeni_ip
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

Debian Tabanlı Sistemlerde Ip Değiştirmek

Bu adımda ise bir ön gereksinim bulunmakta. Şablonun içerisinde bu betiği yerleştirmeden önce bir kez ip adresini sabitlemek gerekiyor. Bunun için buradaki adres kullanılabilir.

Sonrasında betiği şablona yerleştirip aşağıdaki gibi kullanılabilir;

chmod +x ip_change.sh
sudo ./ip_change.sh yeni_ip
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

Top comments (0)