DEV Community

Ali Orhun Akkirman for Açıklab

Posted on

Docker Extension CLI uygulaması kurulumu

Geçen hafta Docker Desktop uygulamasının GNU/Linux sürümü duyurulmuştu. Ben de Docker Desktop'ı kurduktan sonra fark ettim ki bir de "beta" olarak sunulan Docker Extensions özelliği bulunmakta.

Image description

Normal şekilde Docker Eklentisi eklemek arayüz üzerinden mümkün olsa da özellikle eklenti geliştirmek ve Docker Eklenti'nin diğer yeteneklerini kullanmak için CLI paketini kurmak gerekiyor.

Docker CLI'ı nasıl kurabilirim?

Sisteminize docker desktop haliyle docker'ı kurduğunuzda "docker extension" komutunu kullanmaya çalıştığınızda docker'ın böyle bir özelliği olmadığını söyleyen bir hata ile karşılaşıyorsunuz.

docker: 'extension' is not a docker command
See 'docker --help'
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

Github adresindeki güncel docker eklenti CLI paketi için Linux tar.gz paketini indirmeniz gerekiyor.

https://github.com/docker/extensions-sdk/releases

Sonrasında tar.gz içerisinde bulunan docker-extension binary dosyası, normal kullanıcı olarak aşağıda belirtilen konuma kopyalanması gerekiyor.

tar -xvzf desktop-extension-cli-linux-amd64.tar.gz
mkdir -p ~/.docker/cli-plugins
mv docker-extension ~/.docker/cli-plugins
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

Bu adımdan sonra "docker extension" komutu çalıştırılabilir olmakta.

Eklenti komutları hakkında özet

Eğer sisteminize docker desktop veya cli üzerinden eklenti eklerseniz, var olan eklentileri aşağıdaki komut ile listeleyebiliyorsunuz:

docker extension ls
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

Docker extension hub üzerinden eklenti eklemek için aşağıdaki gibi komut kullanılabilmekte

docker extension install aliorhun/ornekeklenti:1.1.0
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

Docker eklentisinin güncel bir sürümüne geçiş için ise benzer şekilde güncelleme yapabilirsiniz.

docker extension update aliorhun/ornekeklenti:1.1.0
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

Ve tabi ki silmek için de rahatlıkla eklentiyi kaldırabilirsiniz.

docker extension rm aliorhun/ornekeklenti
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

Top comments (0)