DEV Community

Ali Orhun Akkirman for Açıklab

Posted on

libnss-ldap vs libnss-ldapd

Windows ve GNU/Linux ortamlarında Etki Alanı yapısından bağımsız bir şekilde çeşitli NSS modülleri bulunmaktadır. NSS dediğimiz şey "Name Service Switch" adı verilen Unix-benzeri sistemlerde yer alan yapıdır. Özellikle sistem yöneticilerinin çok kullandığı nsswitch.conf dosyası içerisinde yer alan modüllerin kullanılmasına rağmen detaylar pek incelenmemektedir.

Örnek bir nsswitch.conf dosyası aşağıdaki gibidir:

passwd:     files systemd ldap
group:     files systemd ldap
shadow:     files
gshadow:    files

hosts:     files mdns4_minimal [NOTFOUND=return] dns
networks:    files

protocols:   db files
services:    db files
ethers:     db files
rpc:      db files

netgroup:    nis
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

Özellikle kullanıcı-grup bilgilerinin yer aldığı passwd ve group alanında kullanılan "ldap" modülü için iki farklı paket kullanılmaktadır. Debian tabanlı sistemlerde libnss-ldap ve libnss-ldapd gibi iki paket şeklinde görülmektedir.


libnss-ldap

Bu paketlerden ilki olan libnss-ldap ve libpam-ldap bugün itibariyle en son 23 Nisan 2016 tarihinde commit almıştır ve belki de fiili olarak geliştirilmiyor bile denebilir.
https://github.com/PADL/nss_ldap


libnss-ldapd

Diğer güncel olan paket ise Arthur De Jong tarafından aktif bir şekilde geliştirilmeye devam edilip, libnss-ldapd ve libpam-ldapd paketleri ile kullanılıp aşağıdaki repo'dan kaynak kodları kontrol edilebilmektedir:
https://github.com/arthurdejong/nss-pam-ldapd


Sadece son geliştirme tarihi olarak değil, çeşitli özellikler anlamında da libnss-ldapd paketi daha fazla özellik taşımaktadır. Bu nedenle sistemlerde kullanılması daha fazla önerilmektedir.

Özellikle libpam-ldapd paketi için çeşitli özellikleri arthur de jong kendi sayfasında da içerik üretmektedir:
https://arthurdejong.org/nss-pam-ldapd/

Ducunt volentem fata,nolentem trahunt

Top comments (0)