DEV Community 👩‍💻👨‍💻

Ali Orhun Akkirman for Açıklab

Posted on

Pardus 19 üzerinde PostgreSQL 11 kurulumu

Pardus 19 üzerinde PostgreSQL 11 kurabilmek için Pardus 19'un kendi depoları yeterlidir. Bunun için aşağıdaki komut ile temel kurulum işlemine başlayabilirsiniz:

sudo apt install postgresql-11 postgresql-client-11
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

Bu işlem sonucunda PostgreSQL kurulmuş olması gerekmekte. Fakat kontrol için aşağıdaki komut çalıştırılabilir:

pg_isready
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

Bu komut çıktısında aşağıdaki gibi bir sonuç görmeniz gerekmektedir: Çıktıdan anlaşıldığı üzere postgresql'in kullandığı port ve bağlantının açık olup olmadığı gözükmektedir.

/var/run/postgresql:5432 - accepting connections
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

Servisin ayakta olup olmadığını kontrol etmek için aşağıdaki komut ile active yazısı görünmelidir.

sudo systemctl status postgresql
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

Temel ayarların yapılabilmesi için öncelikle postgres kullanısının parolasını düzenlemeniz gerekmektedir. Aşağıdaki komut sonucunda 2 kere parola girerek parola tanımlayabilir veya değiştirebilirsiniz:

sudo passwd postgres
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

Bu adımdan sonra postgre kullanıcısına geçip onunla birlikte Postgresql'i yönetmeye başlayabiliyoruz. Bunun için Linux sistem üzerinde postgres kullanıcısı ile giriş yapıp, postgres kullanıcısına DB üzerinde zor bir parola belirlemek gerekmekte.

su - postgres
psql -c "ALTER USER postgres WITH PASSWORD 'ZorPar0la';"
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

İstemci üzerinden giriş yaparken varsayılan ayarlarda bir problem bulunmaktadır. Bunun düzeltilmesi için /etc/postgresql/11/main/pg_hba.conf dosyasını nano veya vim gibi bir editör ile açıp, alttaki satır yerine, diğer alttaki şekilde düzenleme yapılması gerekmektedir. 3. sutundaki all yerine postgres yazan bir satır varsa orada da peer yerine md5 düzenlemesi yapılabilir.

local  all       all                   peer
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode
local  all       all                   md5
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

Bu düzenleme sonrasında servisi yeniden başlatabilirsiniz.

systemctl restart postgresql
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

Ve artık en temel şekilde veritabanı kullanmaya başlayabilirsiniz.


Transit umbra, lux permanet

Top comments (0)

Every Week

We have a Welcome Thread where we invite members to tell us a bit about themselves. Join the conversation with us!