DEV Community 👩‍💻👨‍💻

Mert Yasar Karadağ for Açıklab

Posted on

Pardus Tarih ve Saat Ayarlama

Bazen Pardus sistemlerde tarih ve saatin yanlış olduğu görülmektedir. Bu gibi durumlarda neler yapılması gerektiği aşağıdaki anlatılmaktadır. Öncelikle ntpdate uygulamasını yükleyerek saat ve tarihin güncellenmesi beklenir.

sudo apt install ntpdate

Eğer yukarıdaki uygulama otomatik getirmez ise aşağıdaki komut yazılır.

ntpdate NTP(Network Time Protocol)-Server-Address
hwclock --systohc
Eğer halen tarih ve saat güncellenmemiş ise aşağıdaki komut yazılarak manuel şekilde seçilir.
dpkg-reconfigure tzdata 

Alt Text
Alt Text

İstanbul seçildikten sonra terminal aşağıdaki gibi çıktı verecektir. Tarih ve zaman başarıyla güncellenecektir.

Current default time zone: 'Europe/Istanbul'
Local time is now:      Sun Mar  8 13:17:51 +03 2020.
Universal Time is now:  Sun Mar  8 10:17:51 UTC 2020.

Top comments (0)

Take a look at this:

Settings

Go to your customization settings to nudge your home feed to show content more relevant to your developer experience level. 🛠