DEV Community

Artur Mehmet for Açıklab

Posted on

Paylaşılmış Yazıcıların Otomatik Gözükmesi

Paylaşılmış Yazıcıların Yazıcı Ayarları Penceresinde Gözükmesi Sorunu

Yazıcıların otomatik bulunmaması için sırasıyla aşağıdaki komutlar çalıştırılır;

sudo apt remove avahi-daemon
systemctl disable cups-browsed.service

Top comments (0)