DEV Community

aliyevakumush77
aliyevakumush77

Posted on

 

Terminal komandalari | Part 4

cd ~/papka-nomi

 • istalgan manzildan homega qaytib(~), biz xohlagan papkaga borish

ls

 • mavjud papka ichidagi papkalarni ko'rsatadi

mkdir $(date +'%d-%m-%Y')

 • bugungi sana bilan papka yaratadi

cd name

 • kerakli papkani ichiga kirish (boshlang'ich harflari yozilib tab klavishi bosilsa papka nomini chiqarib beradi)

cd ..

 • orqaga qaytish

code .

 • kerakli papkani Visual Studio Codeda ochish

cpp

 • c++ fayllar saqlanadigan qisqartma

iostream

 • console - terninalga input/output buyruqlarni chiqaradigan kutubxona

Control + ~

 • VSC da terminalni chiqaradi

using namespace std;

 • std ni har safar yozavermaslik uchun ishlatiladi

c++ template (shablon) code

 • #include bilan boshlanib return 0; } bilan tugaydigan codelar jamlanmasi

{ } - main scope starts/ends

 • buyruqlarning main funksiya ichida bajarilayotganligini anglatadi va barcha buyruqlar uni ichida bajariladi, undan tashqarida yozilgan buyruqlar bajarilmasdan error beradi. int main () dan pastda yozilishi kerak

//

 • izoh - kommentariy

cout

 • ma'lumotlarni terminalga chiqaradigan buyruq. Masalan, cout << "Hello world" << endl;

"Hello world"

-string, ko'p ma'lumotni stringga aylantirish uchun hammasini belgilab " bosilsa, ikki chetiga qo'yib beradi.

endl = \n

 • qator tugaganligini - yangi qatordan yozilishini anglatadi

g++ file name

 • compilatsiya qilish

-o name

 • natijani saqlash

./name

 • dasturni ishga tushiradi

Alt+Shift+Down

 • dublicate Windowsda

Alt + Down

 • qatorni pastga olib tushadi

int main_1() = //

 • implicit entry/start for main executable simbol(s) not found - asosiy kirish so'zi nomi o'zgarganligi tufayli sistema o'qiy olmaydi

int

 • integer type - butun sonli o'zgaruvchi, xotiradan 4B=32 bit joy egallaydi va shuning uchun ham integer deyiladi. (Int-32 bit)

garbage value

 • o'zgaruvchi yaratilsa-yu, unga qiymat berilmasa, uning qiymati unexpected bo'ladi.(4 bayt)

float

 • kasr - real sonli o'zgaruvchi, lekin butun sonlarni ham qabul qiladi va 1.0 ko'rinishiga aylantiradi. Nuqtadan keyin 6 ta son aniqlikda ishlaydi: 0.123456

implicit conversion

 • yashirin o'zgartirish jarayoni, masalan int a=1,9 berganda warning berib ogohlantiradi, ya'ni yashirin o'zgartirish jarayonida compiler butun sonli o'zgaruvchi borligi tufayli 1,9 ni 1 deb qiymatini o'zgartirayotganligidan userni ogohlantiradi.

explicit conversion

 • int a = (int)1,9 ogohlantirish bermasdan user orqali 1,9 avtomatik 1 ga aylanadi, foydalanuvchi o'zi (int) kiritayotganligi sababli warning bermaydi.

cin

 • terminalga input ma'lumotni kiritadi.

long integer data type

 • 64 bit=8 bayt va butun sonli o'zgaruvchi

short integer data type

 • 2 bayt - butun sonli o'zgaruvchi

double

 • floating data typega mansub- kasr sonli o'zgaruvchi. (8 bayt). Nuqtadan keyin 12 ta raqam aniqlikda ishlaydi

char

 • belgilar uchun ishlatiladigan o'zgaruvchi (1 bayt=8 bit), son uchun ishlatilmaydi, chunki sonlarni ASCII jadvalida belgi ko'rinishi mavjud. Belgilar bittalik tirnoq ichida yoziladi. Masalan, char belgi = 'a'. Bundan tashqari charni intga, intni charga convertatsiya qilsa bo'ladi, float va stringlar bilan bunday qilib bo'lmaydi, ya'ni char belgi = 97; deb berilsa terminalda a paydo bo'ladi yoki char belgi = b; deb berilsa cout << belgi / 3 << endl; (98/3)amalini bajarsa 32 paydo bo'ladi, chunki belgini qiymati butun son, butun sonni butun songa bo'lganda butun son qismini oladi qolganini tashlab yuboradi. Hosil bo'lgan natijani ham charga aylantirish uchun cout << (char)(belgi / 3) << endl; amali bajarilsa natijani belgi ko'rinishida chop etadi.

ASCII table

 • belgilarning son qiymati berilgan jadval. Masalan, A ning son qiymati - 65; a - 97, 0 - 48, ! - 33. (0-9 -> 48-57; A-Z -> 65-90; a-z -> 97-122.)

a -> A

 char belgi;
 cin >> belgi;
 cout << (char)(belgi - 32) << endl;
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

A -> a

 char belgi;
 cin >> belgi;
 cout << (char)(belgi + 32) << endl;
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

iomanip

 • representationni boshqaradigan kutubxona

setw(number)

 • setwidth -iomanipda cout ichiga yoziladigan komanda bo'lib, terminalda umumiy nechta xonada chop etish uchun buyruq beradi. Masalan: cout << setw(5) << 123; (by default right-aligned - o'ng tomonga rostlangan) bo'lsa, 2 ta katak tashlab 123ni chop etadi, shunda umumiy 5 ta yacheyka print bo'ladi.
 • Agar cout << left << setw(15) << 123; deb buyruq berilsa, 123 dan so'ng 12 ta bo'sh yacheyka-space print qiladi, ya'ni sonlarni chap tarafda chop etish buyrug'i.
 • Agar cout << setw(2) << 123; bo'lsa ham 123 chop etadi, chunki setw qo'shimcha joy chop etish uchun qo'llaniladi, mavjud sonni qisqartirolmaydi.
 • Faqat sonlarda emas stringlarda ham bir xil ishlaydi, masalan, cout << setw(10) << "Hello";

setfill('char')

 • setw hosil qilgan bo'shliqlarni qanday belgi bilan to'ldirishni buyruq beradi.
 • cout << setw(5) << setfill('0') << 123; -> 00123ni print qiladi.
 • cout << setw(10) << setfill('-')<< "Hello"; -> -----Hello .

Top comments (0)