DEV Community

Atakan ATICI
Atakan ATICI

Posted on • Updated on

Laravel Fortify Kullanımı

Detaylar için laravelin kendi dökümanından yararlanabilirsiniz : https://laravel.com/docs/8.x/fortify

Kurulum

Kurulum için aşağıdaki kodu projenizin içerisinde açtığınız cmd penceresine yapıştırın.

composer require laravel/fortify
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

Şimdi ise vendor komutunu kullanarak, Fortify dosyalarını publish etmemiz gerekiyor.

php artisan vendor:publish --provider="Laravel\Fortify\FortifyServiceProvider"
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

Şuan database/migration klasörü altında 4 adet migration oluşturulmuş olması gerekiyor. Bu migrationları veritabanına göndermek için tabiki de bir veritabanına ihtiyacınız var.
Veritabanınızı oluşturduktan sonra aşağıdaki kod yardımı ile migrationları veritabanınıza iletebilirsiniz.

php artisan migrate
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

Veritabanımız hazır olduğuna göre artık config klasörünün altındaki app.php dosyasına FortifyProvider'ı çağırabiliriz. Bunun için config/app.php dosyasındaki providers alanına aşağıdaki gibi fortifyı eklemeliyiz.

\App\Providers\FortifyServiceProvider::class,
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

Şimdi ise /login ve /register yollarını oluşturmamız gerekiyor. Bunun için FortifyServiceProvider.php dosyasının boot fonksiyoununa aşağıdaki kodları ekliyoruz.

Fortify::loginView(function (){
      return view('auth.login');
    });

    Fortify::registerView(function (){
      return view('auth.register');
    });
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

Buradaki 'auth.login' ve 'auth.register' yerine giriş yap ve kayıtol sayfalarınızın route isimlerini yazabilirsiniz.

Top comments (0)