DEV Community

Cover image for C++da cout buyrug'i
faxridd1n
faxridd1n

Posted on

C++da cout buyrug'i

Ushbu maqola orqali siz,c++ dasturlash tilidagi eng muhim buyruqlardan biri bo'lgan 'cout' buyrug'i haqida bilib olasiz.
'cout' buyrug'i elementni 'console'ga chiqarish vazifasini bajaradi.


Misol:

cout<<"Tug'ilgan oyingizni kiriting: ";
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

Top comments (0)