DEV Community

Cover image for Flutter Linter Kuralları Bölüm 3: Pub Kuralları 💫 🌌 ✨
Gülsen Keskin
Gülsen Keskin

Posted on

Flutter Linter Kuralları Bölüm 3: Pub Kuralları 💫 🌌 ✨

Bu kurallar, pub paketi kurulumuyla ilgili olası sorunları tanımlar.

depend_on_referenced_packages

Bir paketi import ederken, pubspec'inize bir bağımlılık (dependency) ekleyin.

Yanlış kullanım:

import 'package:a/a.dart';

dependencies:

Doğru kullanım:

import 'package:a/a.dart';

dependencies:
  a: ^1.0.0
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

package_names

Paket adları için lowercase_with_underscores biçimlendirmesini kullanın.

Paket adlarının tamamı küçük olmalı ve sözcükleri ayırmak için de alt çizgiler kullanılmalıdır.
Yalnızca temel Latin harflerini ve Arapça rakamları kullanın: [a-z0-9_]. Ayrıca adın rakamlarla başlamadığından ve ayrılmış bir sözcük olmadığından emin olun.

secure_pubspec_urls

pubspec.yaml'da güvenli URL'ler kullanın.

http veya git yerine https kullanın.

Doğru kullanım: repository: https://github.com/dart-lang/example

Yanlış kullanım:

repository: http://github.com/dart-lang/example

git:
  url: git://github.com/dart-lang/example/example.git 
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

sort_pub_dependencies

Pub bağımlılıklarını sıralayın.
Pub bağımlılıklarının listesini sıralamak bakımı kolaylaştırır.

Reference

Top comments (0)