DEV Community

Gürkan Biçer
Gürkan Biçer

Posted on

CentOS 7 NodeJS Kurulumu

CentOS 7 sunucu üzerinde NodeJS ve npm kurulumu gerçekleştirmek için aşağıdaki yönergeleri izleyebilirsiniz.

NodeJS 16 kurmak için;

yum install -y gcc-c++ make
curl -sL https://rpm.nodesource.com/setup_16.x | sudo -E bash -
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

NodeJS 18 kurmak için;

yum install -y gcc-c++ make
curl -sL https://rpm.nodesource.com/setup_18.x | sudo -E bash -
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

Ardından aşağıdaki komutu uygulayarak kurulumu tamamlayabilirsiniz.

yum -y install nodejs
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

Kurulu NodeJS sürümünü görmek ve teyit etmek için;

node -v
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

Çıktı: v16.19.1

Kurulu npm sürümünü görmek ve teyit etmek için;

npm -v
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

Çıktı: 8.19.3

PM2 Kurulumu (Bonus)

Aşağıdaki komutu uygulayarak pm2'yi global olarak kurabilirsiniz.

npm install pm2@latest -g
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

PM2, Nodejs projeleri için işlem yöneticisi paketidir. Aşağıya bıraktığım link ile kullanımına dair gerekli bilgileri edinebilirisiniz. Yakında PM2 ile ilgili bir yazı hazırlamayı da planlıyorum.

Link; https://pm2.keymetrics.io/docs/usage/quick-start/

Top comments (0)