DEV Community

Gürkan Biçer
Gürkan Biçer

Posted on

SELinux Nasıl Kapatılır?

SELinux, Linux dağıtımlarında ek bir güvenlik protokolü modülüdür.

SELinux mevcut olarak üç adet duruma sahiptir;

  • Enforcing: İzinsiz bütün erişimler yasaklanır. Bu duruma aktif SELinux da denmektedir.
  • Permissive: SELinux uyarılar verir. İlk durumun aksine bu durumda izinsiz erişim mümkündür ancak uyarı gösterilmektedir.
  • Disabled: SELinux tamamen devre dışıdır ve uyarısız bütün erişimlere izin verilir.

Bazı durumlarda SELinux'u geçici veya kalıcı olarak kapatma ihtiyacımız olabilmektedir.

Mevcut durumu görüntülemek için;

sestatus
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

Eğer geçici olarak kapatmak istiyorsak terminal ekranında aşağıdaki komutu uygulamamız yeterlidir.

setenforce 0
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

Eğer kalıcı olarak kapatmak istiyorsak;

CentOS için;

sed -i "s/SELINUX=enforcing/SELINUX=disabled/g" /etc/selinux/config
sed -i "s/SELINUX=permissive/SELINUX=disabled/g" /etc/selinux/config
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

Ubuntu için;

sed -i "s/SELINUX=enforcing/SELINUX=disabled/g" /etc/selinux/semanage.conf
sed -i "s/SELINUX=permissive/SELINUX=disabled/g" /etc/selinux/semanage.conf
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

Kısacası dosya yolu değişiyor. Sadece SELINUX parametresine disabled değerini veriyoruz. Metin editörü ile açıp düzenlemek isterseniz siz bilirsiniz, ben sed ile iki saniye terminale komutları yapıştırıp geçiyorum.

Ha unutmadan, SELinux'u kalıcı olarak kapattıktan sonra Türk usülü bir reboot atıyorum cihaza, varsa sorunlar çözülsün diye :)

Top comments (0)