DEV Community

Cover image for Ubuntu 17.10 Üzerine OpenCV Kurulumu
Ali İlteriş Keskin
Ali İlteriş Keskin

Posted on

 

Ubuntu 17.10 Üzerine OpenCV Kurulumu

Herkese merhaba arkadaşlar. Bu yazımda Ubuntu’nun şuanki en güncel sürümüne opencv kütüphanesinin kurulumunu anlatacağım. Kendime kurmaya çalıştım ama çoğu kaynak eski olduğu için kütüphane hataları vs. bir sürü hata ile karşılaştım. Epey uğraştıktan sonra huzura erdim ve sizlerle bunu paylaşacağım.

Hazırsak hemen başlayalım.

NOT: Hızlı bir internete sahipken kurulum yapmanız faydalı olacaktır.

İlk olarak bazı kurulması zorunlu paketleri kurarak başlayalım.

sudo apt-get install build-essential

sudo apt-get install cmake git libgtk2.0-dev pkg-config libavcodec-dev libavformat-dev libswscale-dev

sudo apt-get install python-dev python-numpy libtbb2 libtbb-dev libjpeg-dev libpng-dev libtiff-dev libdc1394-22-dev

sudo add-apt-repository "deb http://security.ubuntu.com/ubuntu xenial-security main"

sudo apt-get update

sudo apt-get install libjasper1 libjasper-de
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

Şimdi OpenCV kütüphanesinin github reposundan en güncel versiyonunu bilgisayarımızda açtığımız bir dizine klonlayalım. Aynı dizine gerek duyabileceğimiz OpenCV contrib dosyalarını klonlayalım.

mkdir OpenCV

cd OpenCV

git clone https://github.com/opencv/opencv.git

git clone https://github.com/opencv/opencv_contrib.git
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

Şimdi dosyaları derleyip çalıştıracağımız bir dizin oluşturalım.

cd opencv

pwd                # Bu komut nerede olduğunuzu görmenizi sağlar

~/OpenCV/opencv/   # Bu ise olmanız gereken dizin. Yani klonladığınız OpenCV'nin içinde olmanız gerek.

mkdir build

cd build
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

Derlemek için OpenCV için gerekli bazı ayarlar yapmamız gerek.

cmake -D CMAKE_BUILD_TYPE=RELEASE -D CMAKE_INSTALL_PREFIX=/usr/local -D OPENCV_EXTRA_MODULES_PATH=/home/kullaniciAdiniz/OpenCV/opencv_contrib/modules /home/kullaniciAdiniz/OpenCV/opencv/
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

Sonlara yaklaşıyoruz hadi bakalım 🙂

Bu işlem biraz zaman alacak 🙂

make -j2
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

Son olarak;

sudo make -j2 install
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

Evvvettt bitti 🙂 Hemen kontrol etmek için şu komutu yazalım;

pkg-config --modversion opencv
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

Umarım işlemler başarılı olmuştur. Şimdi ise python ile kullanabilmeniz için ufak bir kurulum yapalım.

pip3 install opencv-python
pip3 install opencv-contrib-python
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

Herkese iyi çalışmalar. 🙂


https://ilteriskeskin.github.io/posts/ubuntu-opencv-kurulum/

Top comments (4)

 
ilteriskeskin profile image
Ali İlteriş Keskin

Rica ederim.

Collapse
 
ilteriskeskin profile image
Ali İlteriş Keskin

OpenCV görüntü işlemek için kullanılan büyük bir kütüphanedir. Görüntü işlemek için kullanılır. Bunla ilgili daha detaylı bilgi edinmek istersen bunla ilgili bir yazı yazabilirim :)

Regex for lazy developers

regex for lazy devs

You know who you are. Sorry for the callout 😆