DEV Community

Cover image for Git ohjeet suomeksi: Muokkaa edellistä committia
Laura Ojala (she/they) for Ompeluseura LevelUP Koodarit

Posted on • Updated on

Git ohjeet suomeksi: Muokkaa edellistä committia

Joskus git-kommitin tekemisen jälkeen tekisi mieli tehdä muutoksia - korjata commit-viestin kirjoitusvirhe tai tehdä vielä pieni muutos koodiin.

Tässä artikkelissa kerrotaan ohjeet commit-viestin muokkaamiseen sekä edellisen commitin tiedostojen muuttamiseen. Bonuksena myös ohjeet Vim-editorin käyttämiseen.

📝 Git-historiaa ei kannattaa muuttaa, jos olet jo puskenut (push) committeja remote-repositorioon muiden käytettäväksi, sillä muiden ihmisten historian sotkeminen ei ole hyvä tapa.

Alla on ohjeet commit-viestin muuttamiseen (ohjeet 1 ja 2) sekä edellisen commitin tiedostojen muuttamiseen (ohje 3):

1. Edellisen commit-viestin korvaaminen uudella

Kirjoita komentoriville uusi commit-message amend-parametria käyttäen:
git commit --amend -m "uusi commit message"

2. Commit-viestin muokkaaminen ja Vim-editorin käyttö

Jos haluat muokata commit-viestiä, jätetään -m (message) parametri pois, jolloin viesti avautuu gitin tekstieditoriin (yleensä Vi tai Vim). Tässä ohjeet editorin käyttämiseen:

  1. Anna komento git commit --amend
  2. Editori avautuu commit messagen muokkaamista varten
  3. Paina tietokoneen näppäimistöltä i ja editori siirtyy kirjoitustilaan (insert)
  4. Muokkaa commit-messagea. Risuaidalla (#) alkavat rivit eivät kuulu git-committiin.
  5. Paina näppäimistöltä esc, jolloin editori siirtyy komentotilaan
  6. Uusi commit message tallennetaan ja editori suljetaan kirjoittamalla :wq ja painamalla näppäimistöltä enter/rivinvaihto (tässä : aloittaa komennon, w tarkoittaa write (eli tiedoston tallennus) ja q tarkoittaa quit)

Vim-editorin sulkemisesta löytyy läjäpäin meemejä. Tämä naurattaa: "Olen käyttänyt Vimiä nyt noin 2 vuotta, lähinnä siksi, että en tiedä miten se suljetaan."

Twiitti tililtä @iamdeveloper: "I've been using Vim for about 2 years now, mostly because I cant' figure out how to exit it."

3. Tiedostojen muuttaminen edelliseen committiin

Edellisen commitin tiedostoja voi muuttaa amend -parametrin avulla seuraavasti:

  1. Tee tiedostoihin halutut muutokset (lisää uusia tiedostoja tai tee muutoksia tiedostoihin):
  2. Lisää tiedostot staging-tilaan komennolla git add ja tiedostonimi
  3. Tässä välissä kannattaa ajaa komento git status ja tarkistaa, että halutut tiedostot ovat stagingissa
  4. Commitoi lisäys edelliseen committiin komennolla git commit --amend tai git commit --amend -m "haluttu commit message"

Loppusanat

Jos tämän jutun git-versiohallintaan liittyvä terminologia kuulostaa vieraalta, ohje suomeksi löytyy esimerkiksi LevelUP-koodarien sivuilta.

Top comments (1)