DEV Community

Mark Matthew Vergara
Mark Matthew Vergara

Posted on • Updated on

Javascript Tagalog - Break Statement

Ano ngaba ang Break Statement sa Javascript?
Yung break na keyword ginagamit siya sa mga loops,switch para ma skip ang execution... something like that

Sa tingin ko yung best way para ma-understand niyo yung break statement ay to show it to you nalang


Break Statement sa while loop (also works on for loops ofcourse)

Without Break
Javascript Tagalog - Break Statement

With Break
Javascript Tagalog - Break Statement

Naterminate yung execution kasi na execute yung break sa block ng if condition therefore 1,2,3,4 nalang yung na console.log.


one thing to note that if yung while loop ay nasa loob ng function tapos may "Break" sa loob ng while loop. Yung effect ng Break non ay enclosed lang sa while loop and di pwedeng maapektuhan yung execution ng function

Javascript Tagalog - Break Statement


Break on switch statement
Javascript Tagalog - Break Statement
Break sa switch statement na kapag na fullfill na yung case e-execute nayung codeblock, in this case it is `console.log('x is 2') then break na in return be break na yung switch statement


More tagalog Javascript Learning Resources:
https://javascript-methods-in-tagalog.vercel.app/

Top comments (0)