DEV Community

Mohira21
Mohira21

Posted on

Terminal komandalar | Part 3 | C++

alias nickname=''

 • bu komanda takroriy ishlatiladigan komandalar uchun yangi taxallus (nickname) beradi.
g++ main.cpp -o dastur && ./dastur
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode
 • main.cpp nomli faylni compilatsiya qiladi va birdaniga ishga tushiradi.

nano

 • faylni terminalda ochadi
./..a.out
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode
 • birdaniga bitta oldingi papkaga kirib, uning ichidagi ma'lumotni chiqaradi

include

 • kerakli kutubxonani chaqiradi. Masalan "iostream" (input output stream)

terminal = council

std

 • standart namespace

cout

 • cout <<
 • qator boshida yoziladi

endl (endline)

 • << endl;
 • qator tugaganda yoziladi va qator tugaganini bildiradi

int main()

 • dasturga kirish uchun funksiya

int main()

 • bu siz dastur ishlamaydi.

return 0

 • dastur muvaffaqiyatli bo'lganini aniqlashtirish uchun foydalaniladi.

"string"

 • qo'shtirnoq ichida yozilgan so'z va sonlar "string" deyiladi.

&&

 • komandalarni bir vaqtda birin ketin bajarilishini ta'minlaydi
// (ctrl+/)
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode
 • // c++ dasturida izoh qoldirishda foydalaniladi
\n
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode
 • new line = endl. Sonlar bn ishlamaydi.

\ backslash-- escape characters

Top comments (0)