DEV Community

Cover image for MAMP ตั้งค่า Virtual Hosts
Atthaphon Urairat
Atthaphon Urairat

Posted on

MAMP ตั้งค่า Virtual Hosts

ผมหาบทความการตั้งค่า Virtual Hosts ในภาษาไทยได้ยากเหลือเกินเมื่อตอนเริ่มทดลองใช้งาน แต่ในส่วนบทความภาษาอังกฤษก็พอมีอยู่บ้าง และหลังจากที่ได้ทดลองกับตัวเองเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็เลยอยากเอามาแชร์ให้เพื่อนๆที่กำลังหาวิธีติดตั้ง Virtual Hosts ได้ใช้เป็นบทความอ้างอิงเอาไว้ใช้ในยามจำเป็น

MAMP คือ

MAMP คือโปรแกรมที่ใช้ในการจำลอง Web Server บนเครื่องคอมพิวเตอร์ของเรา ซึ่งเราสามารถเลือกได้ว่าจะใช้ PHP version ไหน หรือจะเลือก Web Server เป็น Apache หรือ Nginx และ MySQL ซึ่งมี Interface ที่ใช้งานได้ง่ายมากๆ ดูเพิ่มเติมที่ MAMP

Virtual Hosts คือ

Virtual Hosts คือการจำลอง host เพื่อให้รันได้กับหลายๆเว็บ เพราะโดยปกติ Web server จะใช้ได้กับ เว็บเดียวต่อ server แต่ถ้าทำ Virtual Hosts ก็จะสามารถใช้งานแยกได้หลายๆ เว็บด้วยการทำงานจาก web server ตัวเดียวกัน


บทความนี้จะไม่ขอพูดถึงเรื่องการคิดตั้ง MAMP นะครับ เพราะมันง่ายมากๆ เพียงแค่เพื่อนๆ ดาวน์โหลดมาติดตั้งและดับเบิ้ลคลิก ไอคอนขึ้นมาเราก็สามารถใช้งานได้แล้วครับ เราจะมาพูดเรื่องที่มันน่าสนใจมากกว่านั้น นั่นคือการตั้งค่า Virtual Hosts

อนุญาตให้สามารถใช้งาน Virtual Hosts

Mac

เปิดไฟล์ Applications > MAMP > conf > apache > httpd.conf จากนั้นลองหาบรรทัดที่เหมือนกับโค้ดด้านล่าง

# Virtual hosts
#Include /Applications/MAMP/conf/apache/extra/httpd-vhosts.conf

เมื่อเจอแล้วก็ให้ทำการ uncomment ดังเช่นโค้ดตัวอย่างด้านล่าง

# Virtual hosts
Include /Applications/MAMP/conf/apache/extra/httpd-vhosts.conf

อนุญาต SymLink Override

เปิด httpd.conf ไฟล์และมองหา

<Directory />
    Options Indexes FollowSymLinks
    AllowOverride None
</Directory>

จากนั้นให้ทำการเปลี่ยน None เป็น All

<Directory />
  Options Indexes FollowSymLinks
  AllowOverride All
</Directory>

เพิ่มโปรเจคที่ต้องการทำ Virtual host

ปรกติที่อยู่ของโปรเจคที่เราต้องการเพิ่มจะอยู่ใน Applications > MAMP > htdocs ซึ่งถือเป็นค่าเร่ิมต้น แต่เมื่อเราต้องการเพิ่มโปรเจคที่เก็บไว้ในโฟลเดอร์อื่น เราก็สามารถที่จะทำได้เช่นเดียวกัน

เรามาลองเพิ่มกันเลย เริ่มจากเปิดไฟล์ extra/httpd-vhosts.conf จากนั้นเราก็ทำการเพิ่มโค้ดลงไปในบรรทัดสุดท้ายของไฟล์

<VirtualHost *:80>
  ServerName example.localhost
  DocumentRoot "/path/to/project_directory"
</VirtualHost>

ให้เราทำการเปลี่ยน DocumentRoot ให้เป็นที่อยู่ของโปรเจคที่เราต้องการทำ virtual host ได้เลยครับ

อย่างเช่น โปรเจคของผมเก็บไว้ใน /Users/uatthaphon/websites/myproject

/Users/uatthaphon/websites/myproject

จากนั้นก็ทำการ restart server ของ MAMP เพื่อทำให้เซิร์ฟเวอร์ รับรู้การแก้ไขที่เกิดขึ้น

การตั้งชื่อโดเมนในเครื่องหรือใน local

เปิดไฟล์ hosts ด้วย text editor ที่เราถนัดได้เลยครับ ของผมใช้ sublime ซึ่งได้ทำการสร้างทางลัด (symlink) เอาไว้แล้ว ถ้าใครสนใจการสร้าง symlink ของ sublime สำหรับเปิดจาก commandline ก็สามารถเข้าไปดูได้จาก Sublime OS X Command Line

subl /etc/hosts

จากนั้นผมก็จะทำการเพิ่มโดเมนที่ใช้ใน local ของตัวเองเข้าไปเหมือนในตัวอย่างด้านล่างนะครับ

setup domain hosts

จะเห็นได้ว่าในบรรทัดที่สิบ ผมได้ทำการเพิ่ม domain ใหม่เข้าไป และทำให้เครื่องคอมพิวเตอร์ของผมจดจำชื่อโดเมนนี้เอาไว้ ซึ่งจะทำให้ผมสามารถเปิดมันได้จากหน้าเว็บเบราว์เซอร์จากเครื่องคอมของผมเอง

127.0.0.1     example.localhost

ใกล้เสร็จแล้วครับ ทีนี้เราก็เหลืออีกเพียงไม่กี่ขั้นตอนแล้วครับ

ต่อเลยนะครับ

ต่อไปเราต้องทำการ Restart MAMP server อีกครั้งหนึ่ง เพื่อทำให้มันจดจำการอัปเดตของเราครับ หลังจาก Restart เรียบร้อยแล้วให้เราลองเปิด example.localhost ในหน้าเว็บเบราว์เซอร์ กันเลยครับ

Browser

ผมสร้างไฟล์ index.php ซึ่งใส่ echo "Hello world!!! Atthaphon is here!!!"; เอาไว้ในโฟลเดอร์ /Users/uatthaphon/websites/myproject ครับ

เรียบร้อยแล้วครับ จากนั้นถ้าหากว่าเราต้องการเพิ่มโปรเจคและโดเมนใหม่ก็ให้ทำตามขั้นตอนเดิมได้เลยนะครับ โดยการเพิ่มโปรจเจ็คอื่นๆ ต่อท้ายไฟล์ไปเรื่อยๆ ครับและถ้าหากต้องการเพิ่มโดเมนใหม่ก็ให้ไปเพิ่มที่ hosts ไฟล์ได้เลยครับ

Top comments (0)