DEV Community

Kan Ouivirach
Kan Ouivirach

Posted on

สรุปบทความ Why You Should Have (at Least) Two Careers

เห็น @gatukgl แชร์ไว้ในเฟสบุค อ่านแล้วชอบมาก และรู้สึกว่าเป็นอย่างงั้นจริงๆ กับตัวเอง ขอเขียนสรุปไว้ประมาณนี้

คือจากประสบการณ์ของผู้เขียน การเปลี่ยนงานมี cost ค่อนข้างสูง แล้วก็มีน้อยคนที่จะประสบความสำเร็จในชีวิต ซึ่งเค้าบอกว่าแทนที่เราจะมองหางานใหม่ ให้ลองมองหางานที่ 2 แทนอาจจะดีกว่า และทำให้เราได้ประโยชน์จากทั้ง 2 งาน (ผู้เขียนทำงานอยู่ 4 ที่..)

  1. งานหลักช่วย subsidize ทำให้เราสามารถพัฒนาสกิลจากงานที่ 2 ได้ และงานที่ 2 ก็ช่วยเติมเต็ม passion ของเรา
  2. เราได้เจอเพื่อนใหม่ในสังคมที่ต่างออกไป เราจะได้ perspective ที่ต่างออกไป และเรายังมี connection ที่เพิ่มมากขึ้นอีกด้วย
  3. เราจะได้พบกับ innovations จริงๆ เราจะมองเห็นการเชื่อมโยงต่างๆ การผสมผสานกันจนเกิดสิ่งใหม่ๆ ขึ้นมา

ไปอ่านเต็มๆ ได้ที่ลิ้งค์ข้างล่างนี้จ้า 👇

https://hbr.org/2017/04/why-you-should-have-at-least-two-careers

Top comments (1)

Collapse
 
gatukgl profile image
Gatuk S. Chattanon

ชอบมากๆ เลยค่ะ รู้สึกกล้าทำตามความฝันตัวเองมากขึ้นเลย <3