DEV Community

Abdullah Emiroğlu profile picture

Abdullah Emiroğlu

"Özgür yazılım" kullanıcısı ve kendince kodlayan, şimdilik... | "Free software" user and self-coding, for now...

loading...