DEV Community

Rıdvan Tülemen for Açıklab

Posted on

Git ve Github Nedir, Nasıl Kullanılır - Örnekler

Fork Örnek

Github üzerinden Fork butonuna basarak repoyu forkluyoruz. Daha sonrasında bu reponun kendi hesabımızda bir forkunun oluştuğunu görebiliriz.

https://github.com/<YourName/<Repository>
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

Uygulama

Öncelikle forkladığımız repoyu cloneluyoruz

git clone https://github.com/<YourName/<Repository>
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

Daha sonrasında istediğimiz değişiklikleri yerel repomuzda yaparak, aşağıdaki adımlar ile kendi uzak forkumuza pushluyoruz

git checkout -b <BranchName>
git add .
git commit -m "commit mesajı"
git push -u origin <BranchName>
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

Bu adımdan sonra Github üzerinden Compare & pull request butonuna basarak Pull Request oluşturuyoruz.

image

Aşağıdaki ekran görüntüsünde de gözüktüğü gibi, asıl repodaki mergelemek istediğimiz branchi seçiyoruz, istersek Leave a comment kısmına yaptığımız değişiklikler hakkında detaylı bilgi veriyoruz ve Create pull request butonuna basıyoruz
image

İşlemleri doğru bir şekilde yaptıysanız, aşağıdaki gibi bir ekran göreceksiniz
image

Stash Örnek

Eğer yerel reponuzda bir değişiklik yaptıktan sonra ve commitlemeden önce, asıl repoda, sizin son pullunuzdan sonra değişiklik yapılmış ise, değişiklikleri kaydetmeden asıl repoyu pulllamak isterseniz aşağıdaki gibi bir hata alırsınız

Please commit your changes or stash them before you merge.
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

Bunun çözümü olarak da aşağıdaki yol izlenir

git stash
git pull upstream <BranchName>
git stash pop
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

Bu komutlar sırasıyla, önce yaptığınız değişiklikleri stashe atar. Daha sonrasında asıl repodaki değişiklikleri yerel reponuza çeker. Son olarak da, öncesinde stashlediğimiz değişiklikleri poplayarak, değişiklikleri kaybetmemizi engellemiş olur.

Top comments (0)