DEV Community

Artur Mehmet for Açıklab

Posted on • Updated on

İkinci Diski Bağlamak (NTFS Disk)

Laptop ya da masaüstü bildisayarınızda 2 adet disk var ve 1.diske Pardus kurdunuz 2.diskinizi yedek disk olarak kullanmak istiyorsanız aşağıdaki adımları izlemeniz gerekmektedir.

1) Pardus İşletim Sisteminizi birinci diske kurduktan sonra ikinci diskinizi fiziksel olarak bağlayınız.

2) Pardus İşletim Sistemini açtıktan sonra terminal-uçbirimi açınız ve aşağıdaki komutu yazınız;
sudo fdisk -l

Bu komut ile ikinci diskinizin bulunduğu PATH'i yazar.
İkinci diskinizden başka bir disk fiziksel olarak bağlı değil ise

/dev/sdb1 olarak gözükür, uzantısında NTFS yazar.

3) Aşağıdaki komut ile kök dizinin olduğu yerde yeni bir dizin açılır;

sudo mkdir ikincidisk

4) Yetkili kullanıcı (root) olarak oluşturduğumuz ikincidisk dizinine normal(yetkisiz) kullanıcı yetkisi veriyoruz;

sudo chown KullanıcıAdı ikincidisk

5)fstab dosyasına ikincidiski yazacağız;
nano /etc/fstab
nano ile açtığımız yerde en alt satıra aşağıdaki satırı ekliyoruz ve kaydediyoruz;
/dev/sb1 /ikincidisk ntfs defaults 0 1

6) Masaüstüne ikincidisk'in kısayolunu(link) oluşturuyoruz (normal kullanıcı yetkisi ile;
ln -s /ikincidisk .

7) Bilgisayarı yeniden başlatıyoruz, bilgisayar açıldıktan sonra terminal ekranına aşağıdaki son komutu giriyoruz
ntfsfix /dev/sdaX
X yerine ikincidiskinizin bağlı olduğu PATH yazılır.

Top comments (1)

Collapse
 
mertysr profile image
Mert Yasar Karadağ

Bazı durumlarda eklediğimiz disk diğer kullanıcılarda gözükmeyebilir. Bunun için /etc/fstab'ı aşağıdaki gibi güncellemeniz gerekebilir.

/dev/sb1    /ikincidisk  ntfs-3g     uid=1000,gid=1000,dmask=027,fmask=137,umask=000    0    0

Ardından 6 ve 7. adımı tekrarlayınız.