DEV Community

Salih Su for Açıklab

Posted on • Updated on

Liman MYS'de Ansible eklentisi ile nginx kurulumu

Ansible eklentisi ile NGINX'in kurulumunu ve Ansible playbook'un nasıl yazılacağını inceleyeceğiz.
Başlamadan önce, Liman'a Ansible eklentisini eklemiş olmamız gerekir.

Ansible eklentisinin kurulum için:
https://dev.to/liman/ansible-yonetim-eklentisi-4ina

Ansible eklentisini başarılı bir şekilde eklediysek nginx kurmaya başlayalım.

1) Playbook Oluşturma

Playbook'lar, Ansible'ın yapılandırma, dağıtım ve düzenleme işlevlerini kaydeder ve yürütür. Uzak sistemlerimizin uygulamasını istediğiniz bir politikayı veya genel bir BT sürecindeki bir dizi adımı tanımlayabilirler.

Image description

Playbook sekmesinden "Dosya Oluştur" diyoruz

Image description

Dosya Adı: Oluşturacağımız playbook dosyasının ismini giriyoruz.

Dosya İçeriği: Oluşturacağımız playbook dosyasının içeriğini giriyoruz.

- hosts: all
 become: yes
 tasks:
  - name: ensure nginx is at the latest version
   apt: name=nginx state=latest
  - name: start nginx
   service:
    name: nginx
    state: started
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

2) Hosts Ayarları

Ansible, envanter olarak bilinen bir liste veya listeler grubu kullanarak aynı anda altyapıdaki birden çok yönetilen düğüme veya "ana bilgisayara" karşı çalışır. Envanter Ansible'ın karşı karşıya gelmesini istediğimiz ana bilgisayarları veya grupları seçmek için kullanılır.

Image description

Hosts sekmesinde Grup Ekle diyoruz

Image description

Clientlarımızı ekleyeceğimiz bir grup adı ekliyoruz.

Image description

Daha sonra hosts sekmesinde eklediğimiz grup gözükecektir. Üzerine tıklayıp Client Ekle diyoruz ve client bilgilerini giriyoruz.

3) Playbook Çalıştırma

Image description

Playbook sekmesinde oluşturduğumuz playbook'un üzerine tıklayıp çalıştırabiliriz veya sağ tıklayıp görüntüleme, düzenleme, çalıştırma ve silme gibi diğer fonksiyonları da kullanabiliriz.

Image description

Playbooku çalıştır dedikten sonra playbooku uygulayacağımız hosts grubunu ve sudo şifresini girip çalıştır diyoruz.

Image description

İsteğe bağlı olarak log kaydedilebilir.

Image description

Client üzerinden nginx'in yüklendiğini ve aktif olduğunu görüntüleyebiliriz.

Top comments (0)