DEV Community

Cover image for Ansible Yönetim Eklentisi
Mustafa AKBEL for Liman

Posted on

Ansible Yönetim Eklentisi

Eklenti Liman MYS üzerinden ansible platformunu yönetmenizi sağlamaktadır.

Kurulum

Kurulum için Liman MYS üzerinden sunucunuza eklentiyi ekleyip "Paketleri depodan kur." butonunu kullanmanız yeterlidir.

Paket İndirme Ekranı
Resim 1 : Paket İndirme Ekranı

Kurulacak olan paketler ;

  • ansible
  • sshpass
  • unzip

Açılış Ekranı

Eklentinin açılış ekranın da ansible hakkında genel bilgiler verilmektedir.

Anasayfa
Resim 2 : Anasayfa

Host Ekranı

Bu kısımda grup ekleme işlemini yapabilmektesiniz.

Grup Ekleme
Resim 3 : Grup Ekleme

Grup içerisine client ekleyebilmektesiniz. Client eklerken ssh password veya ssh key ile ekleme yapabilmektesiniz. Client silme ve grup silme işlemleri de mevcuttur.

Client Ekleme
Resim 4 : Client Ekleme

Ssh Key Ekleme
Resim 5 : Ssh Key Ekleme

Dosyalar

Bu kısım dosya arşivi görevi görmektedir. Zip, tar veya tar.gz formatında dosyalarınızı yükleyebilmektesiniz.

Dosya Yükleme
Resim 6 : Dosya Yükleme

Dosyalarınız tree formatında gözükmektedir. İstediğiniz zaman görüntüleyip düzenleyebilmektesiniz.

Dosya Görünümü
Resim 7 : Dosya Görünümü

Playbook

Playbook dosyası oluşturup çalıştırma işlemini bu kısımda yapmaktasınız. Dosya oluştur butonu ile dosya adını ve içeriğini girip playbook oluşturabilmektesiniz. Dosyanızı görüntüleyip güncelleyebilirsiniz.

Playbook Oluştur
Resim 8 : Playbook Oluştur

Oluşturduğunuz playbook'a sağ tık ile çalıştır diyerek grup seçmektesiniz. Ardından playbook client makinelerde çalışmaya başlamaktadır. Playbook çıktısını log olarak isteğe bağlı şekilde kaydedebilirsiniz.

Grup Seçimi
Resim 9 : Grup Seçimi

Playbook Çıktısı
Resim 10 : Playbook Çıktısı

Log Kaydetme
Resim 11 : Log Kaydetme

Loglar

Kaydedilen loglar bu kısımda listelenmektedir. Log'a sağ tık yaparak görüntüleme işlemi gerçekleştirilmektedir.

Log Görüntüleme
Resim 12 : Log Görüntüleme

Eklenti 6 Ocak 2021 tarihinde açık kaynak olarak sunulmuştur. Aşağıdaki linkten kaynak kodlarına erişebilirsiniz.

https://github.com/limanmys/liman-ansible

Top comments (0)