DEV Community

Artur Mehmet for Açıklab

Posted on

Linux Komutları

Genel Linux Komutları


Alt Text


Alt Text

Top comments (1)

Collapse
 
mus19f1a profile image
mustafa • Edited

ikinci resimde sağ alt kısımdaki "GÇ Yönlendirmeleri" kısmında ilk satrıdaki komut hatalı yazılmış gibi, doğrusunun " komut < dosya1 " (dosya1 içeriği komuta girdi verir) şeklinde olması gerekmiyor mu?