DEV Community

cengmylmz
cengmylmz

Posted on

Digit Seperator (_)

Kod okunabilirliğini artırmak için kullanılan bu karakter (underscore_) derleyici tarafından derleme aşamasında göz ardı edilir. Böylelikle büyük sayısal ifadelerin kod içerisindeki okunurluğu artmış olur.

int valueA = 110_100_200;
double valueB = 783_862_563;
byte valueC = 1_1_1;

Console.WriteLine($"{valueA} {valueB} {valueC}");


Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

Output

Alt Text

Tekrar eklemek gerekirse aralarda kullanılan undescore(_) derleyici tarafından hiçbir şekilde işleme alınmamaktadır.

iyi çalışmalar:)

Top comments (0)