DEV Community

Davron
Davron

Posted on

C++ da Data structuralar va Algoritmlar

Data Structura nima?

DS - bu computer science sohasining eng muhim subjectlaridan biri bo'lib, agar siz kuchli software va dasturlash yaratishni hohlasangiz bu subjectni bilishingiz zarur bo'ladi.

Tarif:

Dasturlashda DS bu ma'lumotni foydalanishga qulay usulda yaratish, boshqarish va saqlashdir.

Oddiy qilib aytganda DS - ma'lumotlarni qay tarzda kumpyuterimizga saqlashimizdir.

Data Sftructuralar bu data type(int, char, etc.) lar emas, phyisical entitylar emas, ular shunchaki spesifikatsiyalardir ya'ni biz kompyuterimizdagi ma'lumotlarni oson ishlata olishimiz uchun joriy etgan qoidalar to'plami.

DS'lar nima uchun kerak?

  • har bir ds(data struktura) ma'lumotni maxsus holatda saqlanishi uchun hizmat qiladi.
  • har bir maxsus ds faqatgina ma'lum bir muammolar uchun yaratiladi.
  • DS judayam ko'p ma'lumotlar bilan imkonini beradi, misol uchun juda katta database(malumotlar bazasi) yoki hash table.

Image description

Lug'atni real-world na'muna qilib oladigan bo'lsak, har bir harf uchun so'zlar ajratib qo'yilgan.

Image description

Ushbu misolda esa, haritadagi joylashuv X va Y koordinatalari orqali belgilanad va ushbu holatda ma'lumotlar ham X va Y ko'rinishida saqlangan.

ARRAY

Array bu - har bir elementiga ularning indexlari orqali murojaat qilish mumkin bo'lgan faqat bir hil tipdagi ma'lumotlar to'plami. Array DS'ning sodda bir ko'rinishidir.

Oddiy C++ array ni ko'rib chiqamiz:

Image description

Top comments (0)