DEV Community

Cover image for Politikalar: Grub Ayarları
Artur Mehmet for Liman

Posted on

Politikalar: Grub Ayarları

GRUB (Grand Unified Bootloader ya da GNU GRUB)

Alt Text
Resim 1: GRUB Ekranı

Bilgisayar açılışında işletim sistemlerini yüklemeye yarayan özgür bir önyükleme yazılımdır. GRUB, işletim sisteminin yüklenerek açılmasını sağlar. Ayrıca birden fazla sayıda işletim sisteminin yüklü olduğu bilgisayarlarda (örneğin Windows ve Ubuntu gibi) bilgisayar açılışında bir menü ekrana getirerek kullanıcının bu işletim sistemleri arasında geçiş yapabilmesini sağlar.

GRUB ekranı üzerinden her ne kadar önyükleme aracı olarak farklı işletim sistemlerine geçiş yapılabilsede lokaldeki yetkili kullanıcı parolası da değiştirilebilmektedir. Bu parola değiştirme aşağıdaki gibi yapılabilirsiniz;
1) GRUB ekranı geldiğinde "e" tuşuna basılır.

Alt Text
Resim 2: GRUB Ekranı "e" tuşu

2) "e" tuşuna bastıktan sonra aşağıdaki gibi GRUB edit ekranı açılmaktadır, kırmızı kutu içerisine alınmış satıra gelinir.
Alt Text
Resim 3: GRUB Ekranı değiştirilecek satır

3) Kırmızı ile işaretlenmiş yer aşağıdaki gibi değiştirilir, sonrasında CTRL+X veya F10 tuşuna basılarak sistemin root olarak açılması sağlanır.

rw quiet init=/bin/bash
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

Alt Text
Resim 4: GRUB Ekranı değiştirildikten sonraki hali

4) CTRL+X veya F10 tuşuna bastıktan sonra aşağıdaki ekran gelir.

Alt Text

Resim 5: root ekranı

5) root ekranında passwd komutu kullanılarak parola değişimi yapılır.

NOT:passwd root ya da passwd KullanıcıAdı şeklinde de yazılabilir.

Alt Text

Resim 6: root ekranı parola değişimi

6) Çıkış yapmak için exec /sbin/init komutu yazılır. Sistem yeniden başladıktan sonra yeni parola kullanılabilir.

Alt Text
Resim 7: root ekranı sistemi yeniden başlatma

GRUB ekranından parola değişimini önlemek ve güvenliği artırmak için Liman MYS arayüzünden "Grub Ayarları" politikası ile GRUB Ekranına parola konulabilir. Aşağıda Liman MYS arayüzünden bu politikanın nasıl uygulanacağı anlatılacaktır.

Liman MYS arayüzünden politikalar arayüzüne nasıl gidileceği aşağıdaki resimde yer almaktadır;
Liman MYS > Domain Eklentisi > LDAP OU'sundan politika oluşturulan ou seçilir > Obje Türü > Politikalar
Alt Text
Resim 8: Liman MYS Politikalar

Resim 1 'de numaralandırılmış şekilde yol takip edilir;
1.Domain eklentisine tıklanır
2.LDAP ou'dan daha önce politikayı oluşturduğumuz ou seçilir
3.Obje Türü tıklanır
4.Politikalar seçilir

Politikalar listesinden "politikapc2" politikası tıklanır;

Alt Text
Resim 9: Liman MYS Politikalar Listesi

Açılan pencerede "Makine" (1 numara) seçilerek "Tümü" (2 numara) tıklanır ve Grub Ayarları politikası (3 numara) seçilir
Alt Text
Resim 10: Grub Ayarları Politikası

Aşağıda açılan ekranda Grub Ayarları politika objesi gözükmektedir, bu ekranda değerler girilerek politika oluşturacağız;
Alt Text
Resim 11: Grub Ayarları Politikası Ekranı

1 Numara: Zaman aşımı,Grub seçim ekranında bekleme süresi.
2 Numara: Arkaplan Resmi,Grub seçim ekranının arkaplan resmi. Örneğin: /usr/share/backgrounds/Cat.jpg
3 Numara:Parola belirleme

NOT:Kırmızı kutu içerisine alınmış kısım ile GRUB Ekranı parolası belirleyeceğiz (3 numara)

Aşağıdaki komut ile oluşturulmuş parola hash değeri kopyalanır. (pardus lokal kullanıcı ile işlem yapılmaktadır)

grub-mkpasswd-pbkdf2 -s 0
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

Alt Text
Resim 12: İstemci üzerinde parola hash değeri oluşturma

Alt Text
Resim 12.1: Kopyalanacak kısım

Kopyalanan hash değeri Liman MYS Grub Ayarı politikasında ilgili yere yapıştırılır. Kullanıcı adı olarak "pardus" belirlenmiştir.

Alt Text
Resim 13: Grub parola belirleme

Parola belirlendikten sonra istemci yeniden başlattığında GRUB ekranında düzenleme yapmak isterse aşağıdaki gibi kullanıcı adı ve parola girmesi istenmektedir.
Alt Text

Resim 14: Grub Ekranı

Top comments (0)