DEV Community

Cover image for Politikalar: Zamanlanmış Görevler
Artur Mehmet for Liman

Posted on

Politikalar: Zamanlanmış Görevler

Zamanlanmış Görevler (cron) Politikası

Cronjobs Nedir?

Unix, Linux ve Linux türevleri (Pardus, Debian, CentOs, Ubuntu vb.) işletim sistemine sahip sunucularda / istemcilerde belirli periyotlarda, belirlediğiniz bir komutun çalışmasını yada bir sayfanın tetiklenmesini sağlayan bir planlayıcıdır. Kısaca bir görevin arka planda otomatik yapılmasını sağlayan bir UNIX aracıdır.

Crontab (Cron TABle) Nedir?

Çalıştırılacak görevi ve görevin çalıstırılacağı zamanı barındıran dosyadır.

Crontab’ın editlenmesi;

$crontab -e
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

Crontab’da yapılacak işlerin listelenmesi;

$crontab -l
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

Crontab’da işlerin silinmesi;

$crontab -r
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

Alt Text
Resim 1: Cronjobs

NOT: haftanın günü (0 – 6)

[0] pazar - [1] p.tesi - [2] salı - [3] çarş. - [4] perş. - [5] cuma - [6] c.tesi

*(yıldız işareti) tümü(her) anlamına gelir. Örnek her gün gibi.

Örnek:

Hergün saat 15:30'da /tmp klasöründeki dosyaları silen crontab satırı aşağıdaki gibidir.

30 15 * * *  rm /home/kullaniciadi/tmp/*`
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

dak saat gün/ay ay gün/hafta Çalıştırılma Zamanı

30 0 1 1,6,12 * --> Ocak, Haziran ve Aralık aylarının birinci günü saat 00:30'da

0 20 * 10 1-5 -- > Ekim ayının her Pazartesi ve Cuması saat 20:00'de

0 0 1,10,15 * * --> Her ayın 1'inde, 10'unda ve 15'inde gece yarısı (00:00)

5,10 0 10 * 1 --> Pazartesileri ve her ayın 10. gününde saat 12:05 ve 12.10'da

Liman MYS'de Zamanlanmış Görevler (cron) Politikası Nasıl Uygulanır

Aşağıda 2 tane örneği Liman MYS Politikalar arayüzünden yapacağız;

#1.her pazartesi sabah 3:30 da sistemin bellek kullanımını `/tmp/meminfo` adlı bir metin dosyasına yazan program

30 3 * * 1 root cat /proc/meminfo >> /tmp/meminfo

#2.Her ayın ilk günü sabah 4:10 da `apt update, apt upgrade ` komutunu uygulayan program

10 4 1 * * root (apt update && apt -y -d upgrade) > /dev/null

Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

Liman MYS > Domain Eklentisi > LDAP OU'sundan politika oluşturulan ou seçilir > Obje Türü > Politikalar

Alt Text
Resim 2: Politikalar

Resim 2 'de numaralandırılmış şekilde yol takip edilir;
1.Domain eklentisine tıklanır
2.LDAP ou'dan daha önce politikayı oluşturduğumuz ou seçilir
3.Obje Türü tıklanır
4.Politikalar seçilir

** Politikalar listesinden "politikapc2" politikası tıklanır; **

Alt Text
Resim 3: Politikalar Listesi

** Açılan pencerede "Makine" (1 numara) seçilerek "Tümü" (2 numara) tıklanır **
Alt Text
Resim 4: Politika Seçimi

Açılan listede "Zamanlanmış Görevler" seçilir;

Alt Text
Resim 5: Zamanlanmış Görevler Seçimi

Aşağıda açılan ekranda Zamanlanmış Görevler politika objesi gözükmektedir, bu ekranda değerler girilerek politika oluşturacağız;
Açılan listede "Zamanlanmış Görevler" seçilir;
Alt Text
Resim 6: Zamanlanmış Görevler Politika Ekranı
Aşağıdaki resimde 2 tane verilen örneği arayüzde oluşturuldu;

Alt Text
Resim 7: Zamanlanmış Görevler Örnekleri

#1.her pazartesi sabah 3:30 da sistemin bellek kullanımını `/tmp/meminfo` adlı bir metin dosyasına yazan program

30 3 * * 1 root cat /proc/meminfo >> /tmp/meminfo

#2.Her ayın ilk günü sabah 4:10 da `apt update, apt upgrade ` komutunu uygulayan program

10 4 1 * * root (apt update && apt -y -d upgrade) > /dev/null

Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

Domaindeki parduspc1 istemcide uygulanan politika /etc/cron.d/tayfa dosyasında gözükmektedir.

Alt Text
Resim 8: İstemcideki Politika Uygulanması

Top comments (0)