DEV Community

mmvergara
mmvergara

Posted on • Updated on

Javascript Tagalog - Function Declaration

Ano ngaba ang Function Declaration sa Javascript?

  • Ang function declaration ay isang paraan ng pag dedefine ng function.
  • Ang mga Function Declaration ay **Hoisted **so pwede mo sila gamitin kahit nasa pinakababa pa sila ng code mo. (unlike function expression)

Function Declaration Javascript Tagalog Filipino Philippines

Unlike Function Expression di sila Hoisted so di mo sila ma-access before sila madefine.

Function Declaration Javascript Tagalog Filipino Philippines


Note:
Sa Javascript pwede mong i pass ang mga functions sa variables, pwede karin mag return ng function from a function, pwede moring i pass mga function as an arguments sa mga functions at iba pa.
In short tinatrato ng Javascript ang mga Functions as Variables lang
That's another topic nalang, kasi medyo advance pero eto mga documentation kung curious kayo
MDN Documentation - First Class Functions


More tagalog Javascript Learning Resources:
https://javascript-methods-in-tagalog.vercel.app/

Top comments (0)