DEV Community

MustafaSamedYeyin
MustafaSamedYeyin

Posted on

Asp.net core Handle Errors Giriş.

Uygulamamız istemediğimiz halde hatalar olabilir.

Bir olası durum : Diyelim ki bir uygulama yaptık, müşteriye teslim ettik. Uygulama takır takır çalışıyor. Bir sabah/gece telefon aldık müşteri telaşla anlatmaya başlıyor kullanıcılar şu işlemi yapamıyor, bu artık çalışmıyor vs.. Eğer hataları logladıysak diyebiliriz ki : Log'lara bakalım hallederiz. Eğer log'lamadıysak vay halimeze, kullanıcılardan nerede hata aldıklarını öğrenicez oraya debug'lar atacız, hatayı bulmaya çalışıcaz ve bulursak gidermeye çalışıcaz.. Böyle de yapılabilir tabi, log'lamadan hataları bulabiliyorsak ama bu çok büyük bir zaman ve enerji kaybı, kaldıki o hataları bulabileceğimizin bir garantisi de yok, eğer zaten müşteri'yi memnun edemezsek gerekli zamanda/maliyette işlemi gerçekleştiremiyorsak bizler iyi birer yazılımcı değiliz demektir.

İşte iyi bir yazılımcı olmanın en önemli unusurlarından bir tanesi hataları log'lamaktır. 0 hata her zaman bir prensiptir ama hata olduğunda da onu bilmemiz gerekir.

Bu yazı serisinde : UseDeveloperExceptionPage, UseExceptionHandler göreceğiz aynı zamanda Serilog ile global hata yönetimi göreceğiz.

Bir dahaki yazımda aşağıdaki kodları açıklamak ile başlayacağım :

public void Configure(IApplicationBuilder app, IWebHostEnvironment env)
{
  if (env.IsDevelopment())
  {
    app.UseDeveloperExceptionPage();
  }
  else
  {
    app.UseExceptionHandler("/Error");
  }
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

Bir dahaki yazımda görüşmek dileğiyle.

En iyi dileklerim ile.

Mustafa Samed Yeyin.

Top comments (0)