DEV Community

MustafaSamedYeyin
MustafaSamedYeyin

Posted on

Asp.net core Routing app.UseRouting() ve app.UseEndPoints() Giriş.

Bir model-view-controller projesi oluşturalım.

Ve Startup.cs içerisindeki Configure metodumuz aşağıdaki gibidir :

public void Configure(IApplicationBuilder app, IWebHostEnvironment env)
    {
      if (env.IsDevelopment())
      {
        app.UseDeveloperExceptionPage();
      }
      else
      {
        app.UseExceptionHandler("/Home/Error");
        // The default HSTS value is 30 days. You may want to change this for production scenarios, see https://aka.ms/aspnetcore-hsts.
        app.UseHsts();
      }
      app.UseHttpsRedirection();
      app.UseStaticFiles();

      app.UseRouting();

      app.UseAuthorization();

      app.UseEndpoints(endpoints =>
      {
        endpoints.MapControllerRoute(
          name: "default",
          pattern: "{controller=Home}/{action=Index}/{id?}");
      });
    }
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

Routing kısmında bizi ilgilendiren iki middleware var burada.

a.) app.UseRouting

b.) app.UseEndpoints

Şimdi bu middleware kısaca anlatacağım.

1.) app.UseRouting(); middleware'i :

UseRouting uygulamadaki tanımlanmış route'lara bakıp, gelen isteğin url'sini, uygulamada tanımlanmış route ile ilişkilendirir.

2.) app.UseEndpoints(...) middleware'i :

app.UseRouting'in eşleştirdiği route'u çalıştırır.

Bazı notlar :

x.) UseStaticFiles middleware'i UseRouting middleware'inden önce gelmelidir.
y.) Authentication ve Authorization middleware'leri, UseRouting ve UseEndpoints middleware arasında tanımlanmalıdır.

https://stackoverflow.com/a/61413251/17052458

Bir dahaki yazımda görüşmek dileğiyle.

En iyi dileklerim ile.

Mustafa Samed Yeyin.

Top comments (0)